Sökning: "vad är en tvåvägskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden vad är en tvåvägskommunikation.

 1. 1. En kommunikativ kommun? : - Hur upplever invånarna Gävle kommuns sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Amanda Gustafsson; Daniel Helles; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; kommunal kommunikation; delaktighet; interaktion;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en stor kommunikativ del av vardagen i samhället. Information och interaktion ökar på digitala plattformar. Myndigheter kämpar med att skapa dialog med medborgare och har svårigheter med att nå ut med information till samhället genom sina informationskanaler. LÄS MER

 2. 2. Politiska influencers : En kvalitativ textanalys av politisk opinionsbildning i den digitala eran

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en digital värld uppkommer fenomen som påverkar det politiska beteendemönstret hos människor. Ett sådant fenomen är digital opinionsbildning vilket har blivit ett viktigt verktyg i den politiska debatten världen över under senare decennier. LÄS MER

 3. 3. Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office! En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gustaf Andersson; Edvin Olbers; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Kulturstyrning; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetare på The Office? Jag ÄR The Office - En kvalitativ studie kring hur människors identifikation med en organisation påverkas av företagets organisationskultur. Vad: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2018. Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Termin 6. LÄS MER

 4. 4. Enabling Content Discovery in an IPTV System : Using Data from Online Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hazim Deirmenci; [2017]
  Nyckelord :content discovery; IPTV; recommender system; social recommendation; social filtering; social network; movie recommendation;

  Sammanfattning : Internet Protocol television (IPTV) is a way of delivering television over the Internet, which enables two-way communication between an operator and its users. By using IPTV, users have freedom to choose what content they want to consume and when they want to consume it. LÄS MER

 5. 5. Företagsbloggen som det upprätthållande kommunikationsverktyget : En kvalitativ studie om företagsbloggar som kommunikationsverktyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emir Zahirovic; Ines Imamovic; [2017]
  Nyckelord :Corporate blog; Communication tool; Two-way communication; Relationship marketing; Brand building; Search engine optimization; Differentiation; Public relations; Service industry; Business-to-business; Företagsblogg; Kommunikationsverktyg; Tvåvägskommunikation; Relationsmarknadsföring; Varumärkesbyggande; Sökmotoroptimering; Differentiering; Public relations; Tjänstebranschen; Business-to-business;

  Sammanfattning : Trovärdigheten för traditionella medier har minskat vilket har lett till att det blivit svårare att kommunicera med kunder och lett till en ökad konkurrens bland företag. I takt med utvecklingen av internet och Web 2.0 blev digitala dagböcker populära som kommunikationsverktyg för företag. LÄS MER