Sökning: "vad är en världsbild"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden vad är en världsbild.

 1. 1. Kartläggning av det lågupplösta : En studie om subversiva kartor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Alexander Lövgren; [2022]
  Nyckelord :Kartor; Subversion; Multiplicitet; Situerade kunskaper; Den pedagogiska gesten;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida kartan har potential som verktyg för bildpedagogik och subversion, det vill säga motstånd. Vidare undersöks hur multiplicitet, en helhet av skillnader, kan framträda genom kartläggning. LÄS MER

 2. 2. "Men Naturen bryr sig inte" : En ekokritisk analys av tre bilderböcker samt en diskurs om miljömedveten litteratur för barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emilie Sørensen; [2022]
  Nyckelord :Sprätten satt på toaletten; Annika Elmqvist; En blommas liv; Stefan Casta; Sara Lundberg; Naturen; Emma Adbåge; human; nature; ecomimesis; Timothy Morton; anthropomorphism; anthropocentrism; Maria Nikolajeva; picture book; picture books; didactics; aesthetics; environment; Sprätten satt på toaletten; Annika Elmqvist; En blommas liv; Stefan Casta; Sara Lundberg; Naturen; Emma Adbåge; människa; natur; ekomimesis; Timothy Morton; antropomorfism; antropocentrism; Maria Nikolajeva; bilderbok; bilderböcker; didaktik; estetik; miljö;

  Sammanfattning : In this essay I study how humans and nature are portrayed in three Swedish picture books: Sprätten satt på toaletten(1970) by Annika Elmqvist, En blommas liv (2008) by Stefan Casta and Sara Lundberg and Naturen (2020) by Emma Adbåge. This is done based on the concept of ecomimesis from Timothy Morton's Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics (2007) and other ecocritical terms such as: anthropocentrism, anthropomorphism and nature. LÄS MER

 3. 3. Med helgonkung som förebild : Vad den svenska översättningen av Ludvig den heliges andliga råd kan berätta om den nordiska medeltidens föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2022]
  Nyckelord :furstespegel; idéhistoria; föreställningsvärld; kontextualisering; helgon; medeltidsdygd;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka den politiska och filosofiska meningen som kan förstås utifrån medeltida föreställningsvärld som finns i Ludvig den heliges hälsosamma råd till sonen, ett antal andliga råd som översatts till svenska vid Vadstena kloster under 1400-talet, till kung Kristian I. Syftet blir att få ut textens mening, i fyra former: den ordagranna meningen, den personliga meningen, den ämnade meningen och/eller den utökade meningen. LÄS MER

 4. 4. Säker vård - Sjuksköterskans utmaning i ett mångkulturellt samhälle? : Ett arbete om kulturell kompetens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elisabet Bergström; Elin Sejnehed; [2022]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Patientsäkerhet; Säker vård; Teamsamverkan; Kulturkongruens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett mångkulturellt samhälle ställer krav på en väl fungerande hälso- och sjukvård. Kulturell kompetens ger sjuksköterskan verktyg att lyhört möta varje patient. LÄS MER

 5. 5. “These people don’t live in our reality” : En diskurspsykologisk analys av diskurser på incelforum online

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Carlsson; Ida Forsgren; [2022]
  Nyckelord :Våld; incels; diskurs; hegemonisk maskulinitet; toxisk maskulinitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att med ett diskurspsykologiskt perspektiv analysera diskussioner om våld skrivna av incels. Med bakgrund av tidigare forskning som inriktas på incels våldskapital och maskulinitet, samt med begreppen hegemonisk maskulinitet och toxisk maskulinitet skapas djupare förståelse kring fenomenet och normaliseringen av våldet. LÄS MER