Sökning: "vad är en vårdgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden vad är en vårdgivare.

 1. 1. Faktorer av betydelse för egenvården hos personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annie Johansson; Christine Rommedahl; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; Hjärtsvikt; Främjande faktor; Försvårande faktor; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som medför nedsatt pumpförmåga och symtom som trötthet, andfåddhet och svullnad. Förutom farmakologisk behandling är egenvård en central del i behandlingen. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av kateterisering och att leva med urinkateter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Wärnberg; Mikaela Hagemark; [2020]
  Nyckelord :Catheter-related infections; Psychological distress; Quality of life; Self care; Urinary catheterization; Egenvård; Kateterrelaterade urinvägsinfektioner; Livskvalitet; Psykiskt lidande; Urinvägskateterisering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Kateterisering av urinblåsan är en vanligt förekommande behandlingsåtgärd inom hälso- och sjukvården som kan vara indicerad vid exempelvis urinretention och residualurin efter miktion. Kateterisering kan orsaka komplikationer, såsom urinvägsinfektioner och urinläckage, vilket kan medföra lidande. LÄS MER

 3. 3. (D-)vitaminet som föll mellan stolarna : En kvantitativ studie om äldre på äldreboende får tillskott av vitamin D

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Hanna Hydling; Emma Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre över 75 år har ett högre behov av vitamin D och rekommenderas av Livsmedelsverket att ta ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D. I Sverige bor många från denna grupp på äldreboende där flera vårdgivare ansvarar för deras dagliga vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. När livet är begränsat : Att leva med obotlig cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Ström; Hannah Sarajärvi; [2020]
  Nyckelord :Existential thoughts; Experiences; Health and well-being; Suffering; Terminal cancer; Existentiella tankar; Hälsa och välbefinnande; Lidande; Obotlig cancer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den största dödsorsaken för individer under 80 år i världen. År 2018 vårdades cirka 40 miljoner individer med palliativ vård, därför är det viktigt att sjuksköterskor har vetskap kring vad en god palliativ vård innebär. LÄS MER

 5. 5. Socialpsykiatrins tillblivelse och fortlevnad : Att lära av historien kring vårdbemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Chris Lundberg; Fredrik Kataja; [2020]
  Nyckelord :caregiver; client; development; psychiatry; revolution; sectorization; treatment; bemötande; klient; psykiatri; revolution; sektorisering; utveckling; vårdgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund. Innan dess att svensk psykiatri genomgick övergripande förändringar genomsyrades mentalhälsovården av olika psykologiska teorier vilka sedermera kom till att utgöra väsentliga beståndsdelar inom den “vårdkulturella revolutionens” fundament. LÄS MER