Sökning: "vad är en yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade orden vad är en yrkesroll.

 1. 1. Kommunikation mellan ambulanspersonal och polis - En enkätstudie om kommunikation under samverkansuppdrag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Arkrot; Jessica Puhakka; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; collaboration exercises; communication; paramedic; police; Samverkan; samverkansövning; kommunikation; ambulanspersonal; polis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationen över radio och på skadeplats har en avgörande roll för kvaliteten på samverkan mellan blåljuspersonal. Utbildning och övning är nödvändigt för att upprätthålla och förbättra förmågan till kommunikation i syfte att kunna hantera allvarliga händelser. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga specialpedagogen : En diskursanalys av bilden av specialpedagogen i fyra svenska tidningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Haskett; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder en osäkerhet och oklarhet kring specialpedagogens yrkesroll inom det svenska skolsystemet. Många arbetar i skolan med en specialpedagog utan att egentligen veta vad specialpedagogen förväntas göra. Osäkerheten kan spåras såväl bland lärare och assistenter som bland rektorer och skolchefer. LÄS MER

 3. 3. “BÖCKERNA ÄR BIBLIOTERAPEUTISKA I SIG” : En intervjustudie om det hälsofrämjande arbetet vid biblioteken som utförs genom biblioterapeutiska metoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Stenberg; Lina Forssell; [2022]
  Nyckelord :Biblioterapi; litteraturterapi; terapi; bibliotekarier; bibliotek; yrkesroll; yrkesidentitet; litteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att utforska det hälsofrämjande arbetet vid bibliotek som genomförs genom biblioterapeutiska metoder. Vi har utgått från följande treforskningsfrågor: 1. Vilka former av biblioterapeutiskt arbete har respondenterna erfarenheter av? 2. LÄS MER

 4. 4. I GRÄNSLANDET MELLAN TVÅ VERKSAMHETER : En kvalitativ studie om pedagoger i fritidshems upplevelser av det dubbla uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :David Karlsson; Joel Sandén; [2022]
  Nyckelord :Dubbla uppdraget; samverkan; fritidspersonal; möjligheter och utmaningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka verksamma fritidspedagoger som arbetar i det dubbla uppdraget inom skol- och fritidsverksamhet. I bakgrunden har vi en genomgång om fritidshemmets utveckling samt personalens historia inom fritidshem. LÄS MER

 5. 5. ”Vi räcker inte till” : En intervjustudie om hur individualismen och New Public Management påverkat överläkarens arbetsmiljö och yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Roza Panbehchi; [2022]
  Nyckelord :avprofessionalisering; etisk stress; läkare; new public management; arbetsmiljö; administrativt arbete; sjukvårdsorganisation; individualism;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården har sedan början av 1990-talet varit föremål för en rad olika marknadsstyrda reformer som saknar motstycke i svensk historia. Dessa härstammar från New Public Management idéer vars avsikt var att organisationen skulle effektiviseras. LÄS MER