Sökning: "vad är epok"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden vad är epok.

 1. 1. En ”Sant” Politisk Diskussion : Om postsanning, bullshit och ramverk på sociala medier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olof Axman; [2020]
  Nyckelord :Post- truth; Bullshit; Echo- Chambers; Communicative action; Frame; Postsanning; Bullshit; Ekokammare; Kommunikativt handlande; Ram;

  Sammanfattning : Uppsatsen tog utgångspunkt i det trendiga begreppet postsanning som 2016 utsågs till årets ord av Oxford Dictionaries (BBC 2016). Trenden är till följd av den postfaktiskta epok vi, av många, påstått trätt in i. LÄS MER

 2. 2. När Taylor Swift möter Thomas Morley : arrangering av poplåtar för kör i renässansstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :musikskapande; genreöverskridande; arrangering; körmusik; populärmusik; renässansmusik;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om arrangering av poplåtar för kör i renässansstil. Under senare delen av renässansen utvecklades den funktionsharmonik som sedan dess legat till grund för den västerländska musiken, såväl konstmusiken som populärmusiken. LÄS MER

 3. 3. Den farliga kvinnan : En studie i Evas roll som syndamoder inom renässansens konst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Elsa Wedendal; [2016]
  Nyckelord :Eva; renässansen; kristen konst; ikonologi; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska den negativa syn på Eva som präglade renässansens religiösa konst. Allt som oftast verkar konstvetare vara överens om att Evas framställning inom renässanskonsten tycks vara tyngd av främst negativa värden och associationer. LÄS MER

 4. 4. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik De Vahl; [2016]
  Nyckelord :Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

  Sammanfattning : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. LÄS MER

 5. 5. Vår tids moderna arv : Arkitektoniska och historiska kvaliteter i rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ruben Hallgren Pemer; Johan Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kulturarv; miljonprogrammet; rekordåren; rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse; funktionalism; DIVE; SAVE; kulturmiljö; Rosengård; kulturmiljöanalys;

  Sammanfattning : Med detta arbete vill vi se bortom en generellt ogrundad kritik av rekordårens bebyggelse och istället på djupet försöka förstå de kvaliteter som är sprungna ur den tidens ideal. Rekordåren är en unik epok i svenskt bostadsbyggande, och det är av stort samhällsintresse att försöka förstå hur de storskaliga bostadsområdena fungerar, hur de utformats, förändrats och vilket utgångsläge de finner sig i idag. LÄS MER