Sökning: "vad är ett IT-system"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden vad är ett IT-system.

 1. 1. Inventory level Visibility : Reasons Causing Lack in Service Field Operations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sandra Muhr; [2020]
  Nyckelord :Inventory Level; Inventory Management; Visibility; Service Field Operations; Service Technician; Lagernivå; Lagerhantering; Synlighet; Servicefältverksamhet; Servicetekniker;

  Sammanfattning : Visibility refers to availability of information in real-time to requiring actors so that strategy and operations can be monitored, controlled and changed. A symptom of lack of visibility in inventory management is when information in IT systems does not accurately match what is present in the physical inventory. LÄS MER

 2. 2. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsproblemi agila distribuerade team : En studieav identifierade kommunikationsproblem och lösningar för agila distribueradeteam.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Erik Van Zwoll; Andreas Blivik; [2019]
  Nyckelord :Communicationproblems; agila teams; distributed agile teams; Kommunikationsproblem; agila team; distribuerade agila team;

  Sammanfattning : The   agile methods are becoming increasingly more common to use in distributed   work, the globally growing IT market has led to IT-system development often   being distributed. The fact that many   teams today choose to work distributed and agile has brought with it some new   communication problems. LÄS MER

 4. 4. Initial Assessment of Manufacturing Execution Systems : Development of a methodology to define business needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing execution system). LÄS MER

 5. 5. Initial Assessment ofManufacturing ExecutionSystems : Development of a methodology to definebusiness needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing executionsystem). The MES lies above the actual shop floor in the enterprise system hierarchy and is not in directcontact with the actual production, in the way PLC (programmable logic control) or SCADA (supervisorycontrol and data acquisition) systems are. LÄS MER