Sökning: "vad är ett slutord"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad är ett slutord.

 1. 1. Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gunilla Pook; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; extra anpassningar; kollegiala samtal; känsla av sammanhang; stöd och särskilt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstraktPook, Gunilla (2017). Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam Additional Adjustments - Voices from a Student Health Team. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola. LÄS MER

 2. 2. Tolkar vi olika? : En essä om föräldrars inflytande och delaktighet i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Humlerö; Carina Wettervik; [2017]
  Nyckelord :Preschool; parents; cooperation; power; influence; participation; knowledge; professionalism; Förskola; föräldrar; samarbete; makt; inflytande; delaktighet; kunskap; professionalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi har båda erfarenhet av att vi ofta fått dåligt resultat när föräldrarna svarat på enkätfrågor som handlar om delaktighet och inflytande, vilket bidragit till att vi skriver denna essä. Vi intar även ett hermeneutiskt perspektiv och kopplar ihop med vår essä där båda handlar om att tolka och försöka förstå andra människor utifrån olika perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; filmkonst; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER

 4. 4. Rektorns ord : - en uppgift i praktisk kunskap

  L3-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Olof Halldin; [2014]
  Nyckelord :Praktisk kunskap; Självreflektion; Skrivkramp; Kungliga biblioteket; Bibliotekarier; Militärtjänst; Lumpen; Hersby skola; Harry Järv; Bibliotekstjuven;

  Sammanfattning : Slutord Nå, Rektorns ord den gången i gymnasiet åstadkom att jag nästan tvångsmässigt ägnar mig åt ställningstaganden där jag väljer med baktanken att inte låta Rektorn få rätt när han menar att eftersom jag inte anpassar mig kommer jag att få ångra det i hela mitt liv. Han tycker jag var feg som smet från lektionerna. LÄS MER

 5. 5. Vad kännetecknar verksamheten på ett Servicekontor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam Salem; [2013]
  Nyckelord :servicekontor; organisation; bemötande; NPM; kompetens; effektivisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen beskriver hur verksamhet ser ut på ett servicekontor. Beskrivningen utgår främst från personalens tolkningar och upplevelser av arbetet, arbetsuppgifterna och sin yrkesroll. Fokus ligger på de strukturer som finns i yrkesrollen och inte på de individuella egenskaper som finns hos servicehandläggarna. LÄS MER