Sökning: "vad är ett socialpedagogiskt förhållningssätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är ett socialpedagogiskt förhållningssätt.

  1. 1. Socialpedagogik i tvångsvård : professionellas syn på delaktighet och motivation inom LVM

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Högskolan Väst/Högskolan VästAvd för socialpedagogik och sociologi

    Författare :Anna Mattsson; [2011]
    Nyckelord :Socialpedagogik; tvångsvård; LVM; empowerment; KASAM; delaktighet; motivation; förändring;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och jämföra hur olika professionella tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur motiveras klienter till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Vidare är syftet även att lyfta tankar från yrkesverksamma kring människor som "hamnar mellan stolarna". LÄS MER