Sökning: "vad är extern service"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vad är extern service.

 1. 1. Från intern kund till slutkund : En studie om förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering, ett bidrag och en genomgång.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Ternander; Alexander Puhls; [2021]
  Nyckelord :Internal marketing; Customer orientation; External marketing; Employees; Service quality; Systematic literature review; Intern marknadsföring; Kundorientering; Extern marknadsföring; Medarbetare; Tjänstekvalité; Systematisk litteraturgenomgång;

  Sammanfattning : Frågeställningar:  Vad är förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering inom den svenska banksektorn? Vad finns det för kunskapsgap i förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering? Syfte: Syftet med denna studie är tvådelad. För det första syftar studien till att bidra med förståelse för hur förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering kan studeras genom empirisk granskning av teorier på en oprövad kontext. LÄS MER

 2. 2. Vad har SEM för påverkan på SMF:s digitala marknadsföring : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jonsson Elin; Dahllöf Ella; [2021]
  Nyckelord :SME; SEM; SERP; innovations and search engines; Marknadsföring; Digital marknadsföring; SEO; SEM;

  Sammanfattning : Research questions: 1. In what ways do SMEs embrace sökmotormarknadsföring that digital development has made possible? 2. What are the obstacles for SMEs to adopt sökmotormarknadsföring? Purpose: The purpose of the study is to find out how small to medium-sized companies adopt sökmotormarknadsföring to their marketing strategy. LÄS MER

 3. 3. “Hej, vad kan jag hjälpa dig med?”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joachim Silber; Isabella Tilly; [2020]
  Nyckelord :Extern förändringskommunikation; Teknologi-Acceptans; Artificiell in-telligens; Chatbots; Digital Natives Digital Immigrants; UTAUT2; AIDUA; Digi-talisering; Organisationsförändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer använder sig idag av det digitala kommunikationsverktyget “chatbots” i sin kundtjänst för att kommunicera med sina användare. Den främsta anledningen till att chatbots i form av kundtjänst blir allt vanligare på organisationers webbsidor är att de kan effektivisera verksamheten och därmed reducera kostnader. LÄS MER

 4. 4. Kundinriktad HRM - Chefers upplevelser om HRM som en faktor till skapandet av ökad kundorientering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Johansson; Sara-Lotta Åkerlund; [2019]
  Nyckelord :Service Management; Servicification; Tjänstevetenskap; Tjänstefiering; Human Resource Management; HRM; Customer-Oriented HRM; Kundinriktad HRM; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks och analyseras frågeställningen utifrån chefers upplevelser inom ett internationellt tillverkande bolag i industribranschen. Sättet att hantera både kunder och medarbetare blir allt mer betydelsefullt för att konkurrera med service. LÄS MER

 5. 5. Planering och utvecklande av testplattform för tryckpulsation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonatan Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Tryckpulsation; testanläggning; test; styrenhet; anläggning; hydraulik; testutförande; proportionalventil; realtidsövervakning; övervakning; datahantering; bilindustri; fordonsindustri; PLC; HMI; programmable logic controller; logic controller; människocentrerad design; human machine interface; användargränssnitt; design användargränssnitt; sensor; ventil;

  Sammanfattning : Autotube är ett företag baserat i Varberg som utvecklar och producerar luft- och vätskelösningar främst inom bilindustrin. På senare tid har biltillverkarna skiftat till högre bränsletryck i bensindrivna förbränningsmotorer vilket har lett till att företagets produktutvecklingsavdelning saknar testutrustning för att utveckla nya produkter vilket i sin tur har lett till att företaget köpt tjänsten från extern leverantör. LÄS MER