Sökning: "vad är förklaringsvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vad är förklaringsvärde.

 1. 1. Sveriges erkännande av stater : En studie av den svenska regeringens ställning till erkännande av stater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Doski Ahmed; [2020]
  Nyckelord :erkännande; Montevideokonventionen; utrikesdepartementet; självbestämmande; Palestina; Kurdistan; folkrätt; deklaratoriska; konstitutiva; Sverige.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet varför vissa utbrytarstater kan uppnå ett internationellt erkännande medan andra inte gör det, mer specifikt om varför Sverige har erkänt Palestina men inte Kurdistan. Syftet med uppsatsen är att försöka avgöra vilka motiv som ligger bakom besluten utifrån ett deklaratoriskt och konstitutivt perspektiv, alltså teorier som behandlar internationellt erkännande av stater. LÄS MER

 2. 2. Metoo: vad påverkar vår inställning till rörelsen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Ling; Karin Sondell; [2019]
  Nyckelord :metoo; sexual assault; sexual harassment; sex differences; patriarchy; feminism; metoo; sexuella övergrepp; sexuella trakasserier; könsskillnader; könsmaktsordning; feminism;

  Sammanfattning : Metoo-rörelsen startade 2017 när kvinnor inom flera olika branscher offentligt berättat att de utsatts för sexuella övergrepp (SÖ) och sexuella trakasserier (ST). Metoo möttes med både hyllningar och kritik, och vi önskar därför undersöka vilka faktorer som påverkar allmänhetens inställning till metoo. LÄS MER

 3. 3. KBT och Relationell korttidsterapi vid tonårsdepression - interaktion mellan följsamhet, allians och behandlingsutfall

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anne-Li Hallin; Lena Wenhov; [2018]
  Nyckelord :allians; följsamhet; ungdomar; depression; KBT; Relationell korttidsterapi; Alliance; adherence; youth; CBT; Brief Relational Therapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study compared two types of therapies, CBT and Brief Relational Therapy, as applied to teenagers with depression. The comparisons were made in order to analyze whether adherence to the therapeutic method and handling of problems within the therapeutic alliance affects the extent of depressive symptoms, and in what way adherence and alliance interacts with each other in the therapeutic methods. LÄS MER

 4. 4. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 5. 5. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Malmberg; [2016]
  Nyckelord :slöja; islam; feminism; Sverige; kvinnoförtryck; muslim; femen; förtryck; islamofobi; hijab;

  Sammanfattning : Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. LÄS MER