Sökning: "vad är forskningsöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden vad är forskningsöversikt.

 1. 1. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa särbegåvade barn i matematik : En forskningsöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Björn Ericsson; Åke Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :särbegåvade; särskilt begåvade; matematik; undervisning; berikning; acceleration.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Särskilt begåvade elever kommer ofta i skymundan till förmån för elever i motsatta änden av skalan. I Sverige är forskningen kring särskild begåvning nästan obefintlig. Sedan 2015 har särskilt begåvade elever aktualiserats i den svenska skolan i och med det stödmaterial Skolverket tagit fram. LÄS MER

 3. 3. Antisemitism i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Cederholm; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Antisemtism; SKMA; Fördomar; Förintelsen; Religion; Historia; Utbildning; Lärare; Kunskap; Skola;

  Sammanfattning : Vi som författare till denna forskningsöversikt har båda upplevt antisemitiska uttryck under verksamhetsförlag utbildning på våra partnerskolor runt om i Malmö och Skåne. Det finns även utifrån, en snabb Googlesökning tydliga tecken på att antisemitiska uttryck är vanliga i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Påverkar fysisk aktivitet elevers resultat i matematik : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fabian Andersson; Oliver Snygg; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; matematikresultat; skolresultat; matematik; skolan; elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning Människors minskade fysisk aktivitet är ett ämne som idag debatteras frekvent i Sverige, i synnerhet kopplat till ungdomar och skola. Debatten bedrivs överallt från sociala medier till lokala tidningar och i nationella tv-kanaler. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av det matematiska språket för elevers problemlösningsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Damoon Nouparvar; Gustav Ahnlid; [2020]
  Nyckelord :problemlösning; matematik; matematiskt; språk; problemlösningsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskning säger angående vilken betydelse de matematiska språket har för elevers problemlösningsförmåga. Problemlösningsuppgifter är en stor i undervisningen inom matematik. LÄS MER