Sökning: "vad är funktionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är funktionalism.

 1. 1. Kan den fysiska miljön underlätta brott? : Lärdomar från en systematisk analys i Bergsjön, Rinkeby och Vivalla

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2018]
  Nyckelord :Urban planning; deprived areas; physical environment; crime prevention; CPTED; Routine Activity Theory; functionalism; security; safety; architecture; traffic separation; pedestrian tunnel; street structure; buildings; Samhällsbyggnad; stadsplanering; utsatta områden; fysisk miljö; brottsprevention; brottsförebyggnad; CPTED; rutinaktivitetsteorin; funktionalism; miljonprogrammet; säkerhet; trygghet; arkitektur; trafikseparering; gångtunnel; gatustruktur; byggnader;

  Sammanfattning : Det pågår många brottsförebyggande arbeten idag i Sverige och dessa sker oftast genom sociala insatser, men det är allt för få satsningar som avser den fysiska miljön. Den påverkar oss människor mer än vad vi tror. LÄS MER

 2. 2. Miljonprogrammet & staden - Förortens plats i den attraktiva staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Klara Edvardsson; [2018]
  Nyckelord :Miljonprogram; Förort; Modernism; Funktionalism; Diskursanalys; Entreprenörsurbanism; Den goda staden; Stadsbyggnadsideal;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en diskursanalys som handlar om miljonprogrammet och dess roll i vad vi ser som den goda staden idag. Miljonprogrammet ses gärna som en parentes i historien, någonting som saknar identitet och karaktär. Det räknas inte gärna som ”riktig” stadsbebyggelse, utan betraktas snarare som dess motsats. LÄS MER

 3. 3. Rosendals nya trädgård : en komparativ studie mellan nutid och dåtid

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pia Larsson; [2017]
  Nyckelord :Rosendal; historiska trädgårdar; renässans; barock; landskapsparker; tysk stil; allmogestil; funktionalism; gestaltning; anläggningsprocess;

  Sammanfattning : 1615 byggdes ett nytt slott, Rosendal, utanför Helsingborg, och 1756 byggdes slottet om och den gamla trädgården likaså. Under årens lopp kom trädgården sedan att förändras flera gånger. 2015 såldes slottet till Poul M Mikkelsen som inte bara rustar upp slottet utan även hela trädgården. LÄS MER

 4. 4. Vår tids moderna arv : Arkitektoniska och historiska kvaliteter i rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ruben Hallgren Pemer; Johan Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kulturarv; miljonprogrammet; rekordåren; rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse; funktionalism; DIVE; SAVE; kulturmiljö; Rosengård; kulturmiljöanalys;

  Sammanfattning : Med detta arbete vill vi se bortom en generellt ogrundad kritik av rekordårens bebyggelse och istället på djupet försöka förstå de kvaliteter som är sprungna ur den tidens ideal. Rekordåren är en unik epok i svenskt bostadsbyggande, och det är av stort samhällsintresse att försöka förstå hur de storskaliga bostadsområdena fungerar, hur de utformats, förändrats och vilket utgångsläge de finner sig i idag. LÄS MER

 5. 5. Det sociologiska engagemangets uppvaknande : En studie om hur flyktingkrisen lyckades väcka ett kollektivt civilt engagemang bland människor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrica Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Socialt engagemang; ideellt arbete; utbytesteorin; strukturell funktionalism; altruism; flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad det är som får vissa människor att vilja engagera sig i sociala frågor i samhället och arbeta ideellt. Studiens forskningsfrågor är Varför börjar människor engagera sig i ideell verksamhet och Vad driver människor att fortsätta engagera sig i ideell verksamhet? För att undersöka detta gjordes sex stycken kvalitativa intervjuer med personer som alla deltog i hjälparbete vid flyktingkrisen 2015 genom organisationen Refugees Welcome Stockholm och som vid den här tidpunkten gjorde sin volontärdebut. LÄS MER