Sökning: "vad är genusanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden vad är genusanalys.

 1. 1. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. ''Killarna ska klättra i klätterställningen. Tjejerna ska hoppa hage. Tvärtom är förbjudet, tror Sune'' : Genusanalys av bilderböcker för förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Melika Rahmani; Ida Wiklöf; [2019]
  Nyckelord :genus; barnlitteratur; förändring;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pojkar och flickor framställs i bilderböcker för förskoleklassåldern samt undersöka ifall det har skett en förändring under 20-årsperiod. Studien görs i form av en text- och bildanalys av sex bilderböcker med teoretisk utgångspunkt i genusteori. LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens och gender bias : En studie av samband mellan artificiell intelligens, gender bias och könsdiskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Hanna Lycken; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; AI-system; automation; cognitive bias; gender analysis; gender bias; gender discrimination; fairness; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; AI-system; automatisering; genusanalys; könsdiskriminering; kognitiv snedvridning; rättvisa;

  Sammanfattning : AI spås få lika stor påverkan på samhället som elektricitet haft och avancemangen inom till exempel maskininlärning och neurala nätverk har tagit AI in i sektorer som rättsväsende, rekrytering och hälso- och sjukvård. Men AI-system är, precis som människor, känsliga för olika typer av snedvridningar, vilket kan leda till orättvisa beslut. LÄS MER

 4. 4. Den modiga pojken och den duktiga flickan : En genusanalys av Harry Potter och de vises sten med svenskdidaktisk anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Moa Winkler; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter och de vises sten; genus; manligt; kvinnligt; didaktik; sociokulturella perspektivet; feminism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en genusanalys av karaktärerna Harry Potter och Hermione Granger i Harry Potter och de vises sten. Harry Potter-serien har haft ett stort genomslag på bokmarknaden och är en av de tre största fantasyserierna i modern tid (Alkestrand, 2016:28). LÄS MER

 5. 5. När manliga män klär sig kvinnligt : En genusanalys av Åhléns normbrytande modekampanj- kläder som uttryck för kön i relation till rådande kulturella koder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Sanna Michelsson; Greta McDonough; [2017]
  Nyckelord :reklam; mode; norm; genus; könsmaktsordning; patriarkat; könsroll; maskulinitet; femininitet; stereotyp; identitet; kändisskap;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av könsstereotypa framställningar inom reklam. Genom att låta tidigare discipliner såsom medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap, feminism och sociologi inneha en central roll, ämnar studien komma närmare en förståelse för hur djupt rotade och kulturella koder kring kvinnlighet och manlighet bidrar till en rådande könsmaktsordning. LÄS MER