Sökning: "vad är god kvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden vad är god kvalité.

 1. 1. Kartering och klassificering av berg med fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonas Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Fotogrammetri; Bergklassificering; Kartering; Punktmoln;

  Sammanfattning : Metoder för insamling av geologisk information har under de senaste 25 åren inte ändrats särskilt mycket. Traditionellt har informationen samlats in genom kartering av bergmassan i fält utfört av en kartör utrustad med kompass, hammare, papper och penna. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of detection methods for Alicyclobacillus spp, aerobic mesophilic microorganisms and yeasts and moulds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Ella Lagerwall; [2020]
  Nyckelord :Alicyclobacillus acidoterrestris; fruit juice; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For the fruit juice industry, control of microbial growth is important to keep a high quality and safety of products. Several kinds of microorganisms are important to consider. This project focused on Alicyclobacillus spp. LÄS MER

 3. 3. Fick jag en hjärtinfarkt? : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av diagnosen Takotsubo syndrom (brustet hjärta)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Fristedt; Sofie Liljestrand; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Takotsubo syndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:Takotsubo syndrom har länge behandlats som ett metaforiskt tillstånd. Det harbevisats att det sker en fysisk förändring i hjärtat och att det förorsakas avemotionell och fysisk stress. Av alla dem som blir diagnostiserade med Takotsubosyndrom är det 97% som är kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Legitimerad tandvårdspersonals erfarenheter kring patienter med obstruktiv sömnapné. : En intervju studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicinHögskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Kristina Berggren; [2019]
  Nyckelord :Dentalhygienist; Dentist; Health; Obstructive sleep apnea; Oral health.;

  Sammanfattning : Sömnen är en naturlig del av människans liv och sömnstörning påverkar den vakna tidens kvalité samt det allmänna välmående. För att bibehålla en god hälsa är det av stor vikt att sova utan avbrott. LÄS MER

 5. 5. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER