Sökning: "vad är grupprocesser i pedagogiskt ledarskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är grupprocesser i pedagogiskt ledarskap.

  1. 1. Kreativitetens påverkan på hälsan ur en skapande och utvecklande arbetsmiljö

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomiHögskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomiHögskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

    Författare :Margareta Söderberg; Moa Rydkvist Sterner; [2010]
    Nyckelord :krativitet och hälsa; innovation; grupper; grupprocesser; ledarskap; pedagogiskt ledarskap; lärande; lärandeprocesser;

    Sammanfattning : Vår studie undersökte kreativitetens påverkan på hälsan ur en skapande och utvecklande arbetsmiljö. Framför allt om kreativiteten har någon betydelse för en mer hälsosam arbetsmiljö? Vår studie behandlar ämnena kreativitet, sociokulturellt perspektiv, lärande, ledarens roll och hälsan. LÄS MER