Sökning: "vad är handlingsmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden vad är handlingsmönster.

 1. 1. En andra chans på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amra Radoncic Lina Aldén; [2020]
  Nyckelord :Programbyte; gymnasieval; ungdomar; influerade val; karriärval;

  Sammanfattning : Att välja gymnasieprogram kan upplevas svårt och pressat för ungdomar. Ibland blir intedet valda gymnasieprogrammet som de tänkt sig, en del ångrar sitt val och gör ettprogrambyte. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som bidragit till ettprogrambyte. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsperiodens början och slut för styrelseledamöter i ett aktiebolag i samband med kapitalbrist enligt 25 kap. ABL.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jennifer Said; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsperioden; Styrelseledamöter; Kapitalbrist; 25 kap. ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Companies Act contains provisions on compulsory liquidation due to capital shortage in Chapter 25, sections 13–17 § ABL where the purpose of the regulations is to set a limit on how far a loss-making activity may be continued before the business must be interrupted by liquidation. Critical capital shortage means that the company's equity is less than half of the registered share capital. LÄS MER

 3. 3. Maktens osynliga kraft : En analys av influencers makt, påverkan och ethos med utgångspunkt i Bianca Ingrossos Instagramflöde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Greta Bondelid; [2018]
  Nyckelord :Influencer; makt; påverkan; ethos; Bianca Ingrosso; Instagram; Michel Foucault; internalisering; biomakt;

  Sammanfattning : Frågan om influencers makt och trovärdighet har länge varit föremål för debatt. Mycket fokus har emellertid riktats mot Influencers kommersiella inflytande, trots att deras möjligheter att påverka sträcker sig inom många fler områden. LÄS MER

 4. 4. Småföretag och nyttan av att utveckla open source - en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Pierre Zalas; [2017]
  Nyckelord :open source; motivation; content management system; framework; front-end; back-end; web development; web production;

  Sammanfattning : Open source eller öppen källkod innebär att vem som helst kan se, justera och dela koden. Företag, organisationer och individer investerar såväl tid som resurser att utveckla open source-projekt, där majoriteten av projekten inte genererar någon form av ekonomisk vinning. LÄS MER

 5. 5. "Det kräver inkludering!" En diskursanalytisk studie av begreppet inkludering i Skolverkets utbildningsmaterial "Specialpedagogik för lärande"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Gidmark; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; specialpedagogik; diskursanalys; utbildningsmaterial; skolans uppdrag; specialpedagogens roll och utbildningspolitik;

  Sammanfattning : Regeringens satsning på att alla lärare bör få mer kunskap och kompetens i specialpedagogik väckte mitt intresse utifrån min yrkesroll som specialpedagog. Utbildningsinsatsen som heter ”Specialpedagogik för lärande” innehåller tre moduler varav den första är den som analyserats i denna studie och den heter ”Inkludering och delaktighet”. LÄS MER