Sökning: "vad är helhetsperspektiv i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad är helhetsperspektiv i förskolan.

 1. 1. ”Engagerad ska man vara, men vad innebär det?” : En studie om hur förskollärare och rektorer förstår engagemang i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Mikaela Dahlgren Andreasson; Marianne Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Engagemang; förskollärare; förutsättningar; känsla av sammanhang; rektorer; relationell kompetens; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Engagemang är ett begrepp som ofta knyts an till förskollärares profession, men är ett forskningsområde som är relativt outforskat. Syftet med studien är därför att undersöka hur förskollärare och rektorer ser på innebörden av att vara engagerad och vilka förutsättningar som behövs för att engagemang ska uppnås i deras dagliga arbete. LÄS MER

 2. 2. Förskolans jämställdhetsarbete, ett permanent helhetsperspektiv eller ett tillfälligt fokusområde? : En kvalitativ intervjustudie med sex förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alexandra Wolgast; [2020]
  Nyckelord :asymmetry; curriculum; dichotomy; discourse; equality; gender; interviews; preschool teacher; asymmetri; dikotomi; diskurs; förskollärare; genus; intervjuer; jämställdhet; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är belysa några förskollärares förståelse och uppfattning av jämställdhet och förskolans jämställdhetsarbete med utgångspunkt i läroplanen för förskolan (2018). Tolkningsverktyget som använts för att analysera studiens resultat är Sandra Hardings genusteori och genusmodell. LÄS MER

 3. 3. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan - tolkningar och tillämpningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarah Gayle Harling; [2019]
  Nyckelord :Avvikelse; Förskola; Normalitet; Specialpedagogik; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Gayle Harling, Sarah (2018). Barn i behov av särskilt stöd i förskolan – tolkningar och tillämpningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Två spindlar i samma nät - En studie om förste förskollärarens och specialpedagogens uppdrag och roll i handledning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractMagnusson, Olivia (2018). Två spindlar i samma nät, en studie om förste förskollärarens och specialpedagogens uppdrag och handledning i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER