Sökning: "vad är human resource management"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden vad är human resource management.

 1. 1. Att använda videobaserad kommunikation för att främja ökad sortering och återvinning av matavfall : En studie som ger förslag på hur Södertäljekommun kan nå ut till alla kommuninvånare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Reeta Maqadesi; [2021]
  Nyckelord :behavior; food waste; knowledge; Södertälje municipality; video-based communication; will; beteende; kunskap; matavfall; Södertälje kommun; videobaserad kommunikation;

  Sammanfattning : Genom att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan minskar människans belastning på miljön. Att öka utsortering och återvinningen av matavfall är ett sätt att bidra med ökad resurshushållning inom livsmedelskedjan. För att uppnå detta krävs människors samverkan. LÄS MER

 2. 2. Human Resource Management i småföretag : En kvalitativ studie om småföretags organisering, aktiviteter och utmaningar av det (strategiska) HRM-arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Haglund; Cecilia Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Human Resource Management; HRM; SHRM; Småföretag;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to make an inventory of how small businesses work with HRM. The study is based on a qualitative research strategy with a deductive research approach. Data collection was conducted through five interviews with managers or HRM practitioners in small businesses. LÄS MER

 3. 3. Ett bättre klimat startar med HRM? : En kvalitativ studie om gröna HR-aktiviteter inom multinationella industriorganisationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Eriksson; Sarah Hylén; [2021]
  Nyckelord :International HRM; Human Resource Management; HRM; Green HRM; Environmental Management; Multinational Companies; MNC; International Business; Stakeholder Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Problem: Inom området Grön Human Resouce Management (HRM) har en begränsad mängd empiriska underlag producerats och forskare hävdar att ämnet kräver mer forskning, särskilt i relation till multinationella organisationer. Övervägande del av befintliga studier om grön HRM har undersökt området genom kvantitativa metoder och denna studie avser därför att studera området kvalitativt. LÄS MER

 4. 4. Employee Retention Management genom det psykologiska kontraktet : En komparativ studie om vad lärare i fristående och kommunala skolor värderar högst i sin anställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefine Dahlborg; Johanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Social exchange; human resource management; employee retention management; psychological contract; public organizations; private organizations; teachers; Social exchange; human resource management; employee retention management; psykologiskt kontrakt; offentlig verksamhet; privat verksamhet; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är av stor vikt för organisationer att arbeta med employee retention management för att maximera sina chanser att behålla sin personal. Att förlora medarbetare leder till höga kostnader för bland annat nyrekrytering och upplärning. Dessutom uppstår en kompetensförlust. LÄS MER

 5. 5. Investigation and Optimization of Small-Scale Fecal Management : As a product from dry toilet solutions in off-grid Swedish holiday homes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELLEN DANIELSSON; CHRISTOPHER LEKSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :Latrine compost; Feces; Composting process; Product development; Prototyping; Product design; User-centered design; Human-centered design; Circular economy; System investigation; Sustainable development; Latrinkompost; Fekalier; Komposteringsprocess; Produktutveckling; Prototyp; Produktdesign; Användarcentrerad design; Cirkulär ekonomi; Systemundersökning; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : In off-grid holiday homes, alternative toilet solutions are needed. There is a wide range of dry toilet systems, where urine-diverting systems and incineration toilets are common solutions. Urine-diverting dry toilets require that users need to manage generated fecal fractions. LÄS MER