Sökning: "vad är ideell förening"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden vad är ideell förening.

 1. 1. Nedlagda järnvägar : Intresse och avveckling för annan markanvändning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Frida Bolin; Kristin Hellström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet spelar en stor roll i dagens samhälle och det inverkar även stortpå markanvändningen eftersom mark behöver tas i anspråk vid bildande avjärnvägsfastigheter. I Sverige finns det idag ett antal nedlagda järnvägar somingen förvaltar. Detta på grund av att verksamheten som en gång bedrevs intelängre är aktuell. LÄS MER

 2. 2. Filipstads Gille - VT 2018 : Hur föreningen Filipstads Gille hanterat sin arkivgenererande verksamhet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Helmersson; [2018]
  Nyckelord :Filipstads Gille; Arkivkunskap; Markus Helmersson; Arkiv; Arkivlagen; Historia; Förteckning; Privat; Enskilda; Offentlig; Sektor; Vår stad; Forskning; Sverige; Lagtext; Filipstad; Värmland; Förening; Handlingar; Verksamhet;

  Sammanfattning : Filipstads Gille är en historisk förening som värnar om Filipstads historia. Gillet har genom sin samling och dokumentation, arbetat för att presentera stadens historia. Vilket bland annat sker via den egna tidskriften Vår Stad som ges ut årligen. LÄS MER

 3. 3. Ledaren i ideella elitidrottsföreningar : En studie om klubbchefers uppfattningar av sitt arbete med ledarskap och management

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Lundell; Måns Parsjö Tegnér; [2017]
  Nyckelord :ideell förening; elitidrott; klubbchef; organisation; ledarskap; management;

  Sammanfattning : Idrotten i Sverige har genomgått en förändring: från att ha kretsat kring gemenskap och tillhörighet har den allt mer kommersialiserats. Många ideella föreningar kan idag jämföras med företag och framförallt de föreningar som bedriver elitverksamhet där bland annat resor och löner bidrar till en allt högre omsättning. LÄS MER

 4. 4. Rollspelet mellan medlem och kund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Valdo; Pavlina Miladinov; [2016]
  Nyckelord :Ideell förening; medlem; kund; förväntningar; upplevd tjänstekvalitet; servqual; kritiska händelser.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats VT 2016. Lunds universitet, Campus Helsingborg, institutionen för Service Management. Titel: Rollspelet mellan medlem och kund - En studie om hur tjänstekvalitet upplevs i en ideell förening som säljer tjänster. LÄS MER

 5. 5. Skattefrihet för allmännyttiga ideella föreningar : En analys av skattefrihetsgrunderna i ljuset av samhällsutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Wallon; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt gällande rätt fråntar professionalism i en förening, d.v.s. förekomsten av avlönade medlemmar, inte en förening dess status som en allmännyttig ideell förening. LÄS MER