Sökning: "vad är inaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden vad är inaktivitet.

 1. 1. Patienter med stroke: självskattad fysisk aktivitet och stressbeteende : En enkätstudie om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressbeteende samt en jämförelse mellan kvinnor och män som insjuknat i stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Walberg; Daniel Åström; [2021]
  Nyckelord :Stroke; Stress; Physical activity; Gender;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall globalt. Man har sett att fysisk inaktivitet och stressrelaterad ohälsa var för sig är riskfaktorer för att drabbas av stroke, däremot saknas studier kring ifall där finns ett samband mellan dessa variabler. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet bland ungdomar i Ängelholms kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lovisa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Aktivitetsnivå; Folkhälsa; Högstadieelever; Kvantitativ ansats; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ökar den stillasittande vardagen allt mer och mer och människan blir allt mer lat och bekväm i sin vardag. Vi spenderar mycket av våra fria tid sittandes framför både datorer, telefoner och tv:n, vi kör bil istället för att gå eller cykla och vi väljer hiss eller rulltrappa framför att gå själva. LÄS MER

 3. 3. Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vincent Franklind; Joakim Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Children and youth; Student health; inactivity; Stress; Physiotherapy; Barn och ungdom; Elevhälsa; inaktivitet; Stress; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Anställningsbarhet i utsatta områden : Hur unga vuxna navigerar i en komplex tillvaro

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jasper Darin; Fabian Sandberg Nygren; [2020]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; arbetsmarknad; arbetsliv; diskriminering; bostadsområde; media; unga vuxna; utsatta områden; intrycksstyrning; kapital; livsvärld;

  Sammanfattning : Att ha ett arbete ses av många som en viktig del i att kunna vara delaktig i ett samhälle. Det råder trots detta stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika grupperingar och områden i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Att se, möta och anpassa sig : En intervjustudie kring fysioterapeuters pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Karin Nordell; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; äldre personer; fysioterapi; pedagogiskt förhållningssätt; lärande; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysioterapeuten behöver använda pedagogiska förhållningssätt och strategier för att hjälpa en person till utveckling/förändring. Vad ett pedagogiskt förhållningssätt innebär finns dock inte tidigare beskrivet. LÄS MER