Sökning: "vad är indirekt reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad är indirekt reklam.

 1. 1. Kampanjfilmen - en talhandling till folket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Analys; kampanjfilm; semiotiska resurser; samtal; retorik; stilfigur;

  Sammanfattning : Politisk reklam i form av kampanjfilmer har sedan 2010 varit ett medieformat svenska partier använder sig av för att nå ut med sina politiska budskap till väljarkåren. I den här uppsatsen analyseras Nya Moderaternas officiella kampanjfilm från 2018 och den har visats i de kommersiella tv-kanalerna inför valet och på så sett nått ut till en bred och varierad målgrupp. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring inom outdoorbranschen & hur den påverkar vår förmåga att uppfylla hållbarhetsmålen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Magnus Sellberg; [2016]
  Nyckelord :Konsumtion; miljö; marknadsföring; rekyleffekt;

  Sammanfattning : Vårt sätt att producera och konsumera produkter idag är en starkt bidragande orsak till alla de miljöproblem som världen upplever. Outdoorbranschen är inget undantag, detta trots att det är en bransch som är direkt eller indirekt beroende av naturen och vad den har att erbjuda. LÄS MER

 3. 3. Produktplacering : Varumärkens väg till Tv-tittarna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Camilla Nilsson; Johanna Abrahamsson; Linnea Wall; [2013]
  Nyckelord :produktplacering; marknadsföring; reklam;

  Sammanfattning :  Produktplacering är ett fenomen som har dykt upp mer och mer i svenska Tv-serier. Det är en typ av marknadsföring  där man medvetet placerar ut produkter och varumärken för att skapa ett begär och en önskan hos betraktaren efter dessa produkter. LÄS MER

 4. 4. Makt, beslut och kreativa processer : om byråverksamheten och kunden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jenny Axelsson; Nicklas Remmegård; [2012]
  Nyckelord :Agency activities; creativity; power; decisions making; process; creative capital; Byråverksamhet; kreativitet; makt; beslutsfattande; process; kreativt kapital;

  Sammanfattning : Syfte: Att nå förståelse för relationen mellan en byrå och en kund genom att analysera föreställningen om marknadsföring och reklam som något kreativt, samt beslutsfattande och makt i den kreativa processen. Frågeställningar: Vilken roll spelar föreställningen om marknadsföring och reklam som något kreativt i relationen mellan marknadsavdelning och reklambyrå, framförallt gällande beslut fattade i kreativa processer? Vari ligger makten över de kreativa besluten, och hur gestaltas den? Metod: Kvalitativ, tolkande metod baserad på intervjuer och autoetnografi Slutsats: Vi har funnit att föreställningen om reklambyråer som kreativa spelar stor roll i relation till kunden. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsrättslig reglering av sponsring, smygreklam samt indirekt reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Samuelsson; [2005]
  Nyckelord :Marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sponsring, smygreklam och indirekt reklam är marknadsföringsmetoder som allt oftare används av företag vid marknadsföring av varor och tjänster. Sättet på vilket sådana marknadsföringsåtgärder får utövas regleras av rättsliga regler och egenåtgärder. Uppsatsen behandlar dessa regleringar. LÄS MER