Sökning: "vad är industri"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden vad är industri.

 1. 1. Vägen till den digitala tvillingen : En fallstudie genomförd på BAE Systems Hägglunds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Holmbom; [2021]
  Nyckelord :Digitala tvillingar; Industri 4.0; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som ständigt digitaliseras och det påverkas oss alla i olika stor utsträckning. För tillverkande organisationer innebär detta ett paradigmskifte i form av en övergång från Industri 3.0 till Industri 4.0. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarintroduktion ur mentorers perspektiv : En uppsats om mentorers pedagogiska ledarskap ur ett handlingsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ola Ekehult; [2021]
  Nyckelord :onboarding; medarbetarintroduktion; mentor; mentorskap; handledare; handledning; industri; upplärning; kontextuellt lärande; handlingsteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har medarbetarintroduktionen undersökts ur introduktionsmentorers perspektiv. Dessa mentorer har haft ett formellt uppdrag för att introducera medarbetare och lära upp nytillkomna medarbetare i arbetsuppgifterna. LÄS MER

 3. 3. A Cyclic Risk-Assessment Visualization of Habits in Childhood Obesity Treatment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Timmy Nielsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Health care is a field of importance to individuals as well as society as a whole. As an industry devoted to improving and maintaining both the physical and psychological condition of the people, it is important that we keep it up to date with current technological advancements. LÄS MER

 4. 4. BIM I FÖRVALTNING AV KONTOR, LAGER & LÄTT INDUSTRI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Eriksson; [2021]
  Nyckelord :BIM; fastighetsförvaltning; teknisk förvaltning och fastighetsförvaltningssystem.;

  Sammanfattning : Fastighetsägare står dagligen inför utmaningen att samla aktuell information gällande fastigheter, vilket är av betydelse för den löpande driften och dagliga underhållet, samt för utvecklingen av en fastighet. Fastighetsbranschen står inför en möjlig teknologisk förändring av fastighetsförvaltningen genom en implementering av Byggnadsinformationsmodellering (BIM), som möjliggör dokumentation av byggnadsinformation i en digital modell. LÄS MER

 5. 5. Samspel mellan industri och stad : en studie av utvecklingen av tätortsnära industriers utemiljö, med utgångspunkt i uppdrag för Markaryd kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mathilda Dahlberg; Linnea Nyman; [2021]
  Nyckelord :tätortsnära industri; funktionsintegration; stationsområde; åtgärdsprogram; utemiljö; entré; grönstruktur; arbetsplats;

  Sammanfattning : Från industrialismens framväxt till idag har industrins roll i staden haft olika betydelse och värde. Från funktionalismens zoneringsprinciper, till dagens idé om återindustrialisering och funktionsintegrering. LÄS MER