Sökning: "vad är ingress"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad är ingress.

 1. 1. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER

 2. 2. Saltfrostskadors tidsberoende vid låg temperatur på betong med tillsatsmaterial

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Henrik Sjöbeck; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Concrete is sometimes damaged by freezing. The damage increases if salt also is present. The damage consists of the removal of small flakes on the surface of the concrete, the inner structure may however be completely unaffected. This surface damage may increase the degree of saturation and ingress of e. LÄS MER

 3. 3. Bemanningsdirektivets likabehandlingsprincip och undantaget för lön. -Analys av genomförandet i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Brikell; [2014]
  Nyckelord :Bemanningsdirektivet; Arbetsrätt; Uthyrningslagen; Labour Law; Likabehandlingsprincipen; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen har under de senaste årtiondena vuxit kraftigt i Sverige och är idag en etablerad del av arbetsmarknaden. Behovet av att reglera bemanningsbranschen rättsligt insåg EU redan tidigt och efter många turer och skilda åsikter i frågan så kunde EU 2008 beslutaom bemanningsdirektivet. LÄS MER

 4. 4. Brott lönar sig i tryck : En kvantitativ jämförelse av kriminaljournalistiken 1987 och 2012

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dag Ståhle; Niklas Fridell; [2012]
  Nyckelord :Brott; kriminaljournalistik; källor; misstänkt; offer; rubrik;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur kriminaljournalistiken har förändrats de senaste 25 åren. Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys av brottsartiklar i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Sundsvalls Tidning och Arbetarbladet. Underlaget är taget från två veckor i september 1987 och 2012. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska klassrumsmiljön ur ett koncentrationsperspektiv : Vad det innebär att vara koncentrerad och hur klassrummets fysiska miljö ser ut

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Moa Duvner; katharina sparrwardt; [2010]
  Nyckelord :Klassrumsmiljö; fysisk miljö - inlärning; koncentrationssvårigheter; lärmiljö; ovidkommande stimuli; visuella stimuli;

  Sammanfattning : Version:1.0 StartHTML:0000000202 EndHTML:0000040504 StartFragment:0000039220 EndFragment:0000040468 SourceURL:file:///Users/kjellhaglund/Desktop/Dropbox/1%20Moas/Den%20fysiska%20klassrumsmilj. LÄS MER