Sökning: "vad är inre och yttre krafter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är inre och yttre krafter.

 1. 1. Global Analysis and design of a complex slanted High-Rise Building with Tube Mega Frame

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Hamzah Al-Nassrawi; Grigorios Tsamis; [2017]
  Nyckelord :Tubed Mega Frame; Tall Buildings; Inclined structures; Structural Analysis; ETABs.; Tubed Mega Frame; Höga byggnader; Lutande strukturer; Strukturell analys; ETABS;

  Sammanfattning : The need for tall buildings will increase in the future and new building techniques will emerge to full fill that need. Tyrénshas developed a new structural system called Tube Mega Frame where the major loads are transferred to the ground through big columns located in the perimeter of the building. LÄS MER

 2. 2. Geografiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Tobias Hultqvist; [2007]
  Nyckelord :Geografi; geografiuppfattningar; miljöfrågor; grundskolans senare år;

  Sammanfattning : AbstractOur world is facing new challenges depending on the climate changes. The UN panel of climate changes has determined that the human race is responsible for the changes, but also that we have the opportunity to reduce the effects. LÄS MER

 3. 3. Human Resource Management : En studie av svenska dotterbolags lokala anpassning i Östasien

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Carl-Gustav Gullstrand; Michael Hansen; [2006]
  Nyckelord :Human Resource Management; anpassning; Östasien; påverkan; kärnvärden; kontextuella faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemDet finns två drivande faktorer som formar grunden för hur multinationella företag agerar vad avser human resource management. Den ena är det tryck som finns att upprätthålla en intern konsistens och det andra är en yttre påverkan från den lokala miljön där företaget verkar. LÄS MER

 4. 4. Fem-studie av rörelser i planet mellan bakaxelbrygga ADA1100 och centralväxelhuslock R780

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tobias Lööf; Fredrik Videll; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis has been performed at Scania CV AB Technical Centre in Södertälje and its aim hasbeen to study the causes and effects of deformations in the interface between the rear axlehousing ADA1100 and the central gear house R780 during operation. Design changes that wouldincrease the sealing capability of the studied interface are also suggested. LÄS MER