Sökning: "vad är institutionell komplexitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad är institutionell komplexitet.

 1. 1. The interaction between contexts and entrepreneurs in a rural setting : investigating men and women entrepreneurs in the coordinated network Fjärdhundraland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fanny Eriksson; Frida Fellenius; Rebecca Norman; [2016]
  Nyckelord :coordinated network; gender; institutional context; rural entrepreneurship; social context; social entrepreneurship; spatial context;

  Sammanfattning : Research has shown an increased interest regarding the meaning of contextual factors and their effect on entrepreneurial activities. It is shown that the entrepreneur’s surroundings possess a greater meaning to the entrepreneurial activities than what earlier research has revealed. LÄS MER

 2. 2. Lean i hälso- och sjukvården - En studie på två kliniker i Region Jönköpings län

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristian Kijewski; Mensur Jasarevic; [2016]
  Nyckelord :Lean Healthcare; Lean; improvement; efficiency; translation model; new-institutional theory; institutional theory; Scandinavian institutional theory; Lean Healthcare; Lean; förbättringsarbete; effektivitet; översättningsmodellen; ny-institutionell teori; institutionell teori; skandinavisk institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentliga organisationer har under de senaste decennierna utsatts för förändring, detta till följd av ett ökat krav på effektivitet. Som svar på detta har styrinstrument (management verktyg) från industriella sammanhang hämtats för att bemöta denna effektivitet, ett av dessa verktyg är Lean, som i hälso- och sjukvården fått namnet Lean Healthcare. LÄS MER