Sökning: "vad är kommersiell kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad är kommersiell kompetens.

 1. 1. Vad innebär begreppet digital kompetens? : En studie som jämför vilken mening digital kompetens har mellan statlig förvalt-ningsmyndighet och kommersiell förvaltningsorganisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elicka Mouknatjou; [2014]
  Nyckelord :digital; digital kompetens; digital literacy; digital utveckling; digital värld; individualism; kollektivism; kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att jämföra vilken mening digital kompetens har mellan två parter: statlig förvaltningsmyndighet, Arbetsförmedlingen, och en kommersiell förvaltningsorganisation, Manpower AB. Varje part var sedd utifrån tre perspektiv: rekryterare/arbetsförmedlare/jobbcoacher, arbetande, arbetssökande. LÄS MER

 2. 2. Innovationsprocessen : från förnyelsebart material till produkt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Christian Nielsen; [2013]
  Nyckelord :Innovation; Durapulp; Skogsindustri; Innovationsprocess; Forest industry; Innovation process;

  Sammanfattning : Det pågår idag en diskussion om klimatfrågor i världen. Ett uttryck för detta är målsättningarna inom EU inom ramen för teknologiplattformarna för skogsindustrier och deras Strategiska forskningsagenda, samt den motsvarande svenska Nationella forskningsagendan. LÄS MER

 3. 3. Riskkapital : Roller, Involvering och Värdeskapande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Dario Lagumdzija; Patrik Ronström; [2012]
  Nyckelord :Venture Capital; roles; involvement; creation of value; portfolio companies; riskkapital; roller; involvering; värdeskapande; portföljbolag;

  Sammanfattning : In order to drive innovation and growth in a nation is it important to have innovative companies. Many of those innovative companies are smaller companies, which are in need of capital injections for expansion of its operations or to be able to produce a commercial product. LÄS MER

 4. 4. Paradoxen: socialt ansvar och marknadsföring för försäljning, inte tvunget en David mot Goliat : Nya möjligheter för svenska ölproducenter via sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linda Wikdahl; Hanna Byström; [2011]
  Nyckelord :Social media; social responsibility; CSR; communication; brewery industry; paradox; Sociala medier; socialt ansvar; CSR; kommunikation; bryggeribranschen; paradox;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier ses ha en kraftfull effekt vad det gäller spridning av budskap. Det digitala landskapet skapar nya förutsättningar för företag att interagera med sina intressenter. På senare år har socialt ansvar inom näringslivet kommit att ligga i hetluften och ses alltmer som en skyldighet. LÄS MER

 5. 5. Order fulfillment process in the Swedish Armed Forces : Case study: Aquiring medical capabillity Role 2 for the Nordic Battle Group

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Michael Dorn; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenska Försvarsmakten genomgår nu en förändring från att tidigare ha haft ett fokus på att försvara hemlandet till att utvecklas emot en expeditionskår. Utvecklingen har drivits på av ett ökat internationellt engagemang och förändringen från ett nationellt till internationellt fokus har lett till att nya krav ställts på Försvarets försörjningskedja och inte minst anskaffnings processen att bli effektivare. LÄS MER