Sökning: "vad är kommunallagen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden vad är kommunallagen.

 1. 1. Hur kontrollerar vi kommunerna? - Kontroll av kommunala beslut genom laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommuner sköter enligt 14 kap. 2 § regeringsformen lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Vad som är kommunala angelägenheter regleras av kommunallagen och specialförfattningar som exempelvis socialtjänstlagen och ordningslagen. LÄS MER

 2. 2. Kommunalförbund och den kommunala likställighetsprincipen : En utredning om i vilken omfattning likställighetsprincipen ska tillämpas på kommunalförbund

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Kvist Ekholm Karin; Nordh Malin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att urbaniseringen fortgår och demografiska förändringar i form av en allt mer åldrande befolkning har kommuner i större utsträckning än tidigare valt att börja samverka över kommungränser för att möta dessa utmaningar.En av de vanligaste formerna för samverkan är kommunalförbund. LÄS MER

 3. 3. Vi vill också ha en ny arena! - En redogörelse för den kommunalrättsliga lagstiftningen kring föreningsbidrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Artéus; [2016]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; kommunalrätt; kommunal kompetens; kommunala befogenheter; ideella föreningar; föreningsbidrag; likställighetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det allmännas förhållande till såväl medborgare som företag är i stor utsträckning rättsligt reglerat, även vad gäller ekonomiska bidrag till någon av kategorierna. Ideella föreningar faller inte in under någon av dessa typer av rättssubjekt. LÄS MER

 4. 4. Självkostnadsprincipen : Och dess förhållande till kommuners avkastningskrav på sina kommunala bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Petter Nordström; [2016]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommunala bolag; kommunalt företagande; självkostnadsprincipen; avkastningskrav; dubbelbeskattning;

  Sammanfattning : Kommunala bolag och kommunala koncerner har blivit allt mer vanligt förekommande i svenska kommuner. Det finns olika anledningar till varför kommuner väljer att bedriva sina verksamheter i aktiebolagsform, vilka bland annat är att det blir en tydligare struktur i organisationen samt att det ger skattemässiga fördelar att bilda koncerner av de kommunala bolagen. LÄS MER

 5. 5. Kommunal delegation - särskilt inom socialrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hogevik Wilske; [2015]
  Nyckelord :Socialrätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis deals with municipal delegation and in particular the excercise of authority over individuals within the field of social law. Said exercise of authority primarily concerns compulsive preventive detention and applications for compulsory care under LVU. LÄS MER