Sökning: "vad är konsumtionssamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden vad är konsumtionssamhälle.

 1. 1. Konsumerar vi för att leva, eller lever vi för att konsumera? : En kvalitativ studie om unga individers konsumtionsvanor och miljömedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Johansen; [2019]
  Nyckelord :Consumption; consumption society; environment; environmental knowledge; young individuals; Konsumtion; konsumtionssamhälle; miljö; miljömedvetenhet; unga individer;

  Sammanfattning : Konsumtionen har idag blivit en stor del av samhället och människans vardagliga liv. Särskilt hos unga individer förekommer det en benägenhet att konsumera mer för att uppnå en högre social status och skapa en identitet genom konsumtionen. LÄS MER

 2. 2. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Martin Söderlund; [2019]
  Nyckelord :hållbar marknadsföring; makromodell av kommunikation; marknadsföringsmix; mikromodell av kommunikation; marketing mix; macro model of communication; micro model of communication; sustainable marketing;

  Sammanfattning : I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle. LÄS MER

 3. 3. Konsumtionslandet - där tillfredsställelsen är ett faktum : en kvalitativ intervjustudie av konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannah Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :konsumtion; beteende; miljöpåverkan; kvalitativa intervjuer; konsumtionssamhälle; kläder;

  Sammanfattning : Är konsumtionssamhället evigt? Om så är fallet behöver vi ta fram strategier som ser till att påverkan från konsumtionen i konsumtionssamhället inte fortsätter påverka miljön negativt. Utvinningen och tillverkningen av resurser för att producera de produkter vi konsumerar har en negativ effekt. LÄS MER

 4. 4. Ett spel för galleriet : en studie om svensk spelreklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Tagesson; Sebastian Ekström; [2018]
  Nyckelord :Gambling; Winning; Gambling culture; Consumer culture theory; Representations; Semiotics; Spel; Vinnande; Spelkultur; Consumer culture theory; Representationer; Semiotik;

  Sammanfattning : Studien har utgångspunkt i den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet. Lagregleringen föreslås träda i kraft i början av 2019 för att tillåta privata spelaktörer att både agera och marknadsföra sig på den svenska spelmarknaden på lika villkor som de statligt ägda spelbolagen idag har. LÄS MER

 5. 5. Influencer Marketing : En framgångsrik strategi beroende på målgruppensålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Engström; Jini Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencers; social media; word of mouth; attributes !; Influencer marketing; Influencers; sociala medier; word of mouth; attribut !;

  Sammanfattning : Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi dagligen blir exponerade för reklam i alla dess olika former. Företag försöker ständigt komma på nya innovativa marknadsföringstekniker för att nå fram i mediabruset, där Influencer marketing identifierats som en av de mest framgångsrika marknadsföringsmetoderna i nutid. LÄS MER