Sökning: "vad är koordination"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vad är koordination.

 1. 1. Faktorer som kan förbättra CT trauma : Röntgensjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Ali Hosseinzade; [2020]
  Nyckelord :CT-trauma; traumaomhändertagande; flödeshinder; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trauma kan orsaka livshotande skador och drabbar människor i alla åldrar. Omhändertagande av traumapatienter är en komplex uppgift där tvärprofessionellt samarbete krävs. Röntgen är en viktig del av traumaomhändertagande då röntgenbilderna är centrala för fastställande av skadans omfattning. LÄS MER

 2. 2. Bollspel i idrottsundervisningen : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare förhåller sig till bollspel i idrottsundervisningen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Wedfelt; [2020]
  Nyckelord :Idrottslärare; idrottsundervisning; bollspel; bollekar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i skolans senare del åk7-9 förhåller sig till bollspel i skolundervisning samt om deras smak för bollspel påverkar valet av aktivitet. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar grundats. LÄS MER

 3. 3. Spel och lärande : Hur den nya spelaren möter“The Legend of Zelda: Ocarina of Time”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Olof Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV- och datorspel är ett medium som intresserat mig under hela mitt liv. Spelindustrinomsätter mer pengar än både filmindustrin och musikindustrin, och engagerar människorsuppmärksamhet till en grad som en lärare lätt avundas. Inuti spelen såväl som ikring demförmedlas kunskaper och färdigheter. LÄS MER

 4. 4. Successfully Utilising RPA

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ian Sandholm; [2019]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Service Automation; Single-case study; Value; Bottlenecks and Risks.; Robotic Process Automation; RPA; Service Automation; Fallstudie; Värde; Flaskhalsar och Risker.;

  Sammanfattning : This thesis aimed to study how Robotic Process Automation (RPA) can be successfully utilised by a large international company. By adopting a single case-study research approach the author have examined a large international company's utilisation of RPA; what value it associates with the technology, together with bottlenecks and risks that may prevent the company from receiving such value. LÄS MER

 5. 5. Går det att förbättra postural kontroll och ankelproprioception genom balansträning på stabilt respektive instabilt underlag hos friska unga vuxna? : En randomiserad kontrollerad pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Gustav Oscarsson; Patric Johansson; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; Instabilt underlag; Posturalt svaj; Proprioception; Stabilt underlag.;

  Sammanfattning : Inledning: Balans eller postural kontroll är en fundamental sensomotorisk funktion för att kunna hålla sig upprätt. Ett viktigt sensoriskt system för den posturala kontrollen är proprioceptionen, vilken bidrar till god precision, ledstabilitet, koordination och balans vid rörelse. LÄS MER