Sökning: "vad är kretsloppssamhälle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är kretsloppssamhälle.

  1. 1. Kretsloppssamhälle : från teori till praktik. En studie av Göteborgs kretsloppsnämnd.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Johanna Eriksson; [2003]
    Nyckelord :Interdisciplinary studies; Kretsloppssamhälle; Hållbar utveckling; Biologiskt avfall; Avfallssystem; Världsbilder; TVÄRVETENSKAP;

    Sammanfattning : Tankar om att samhällets material- och energiflöden måste slutas har under de senaste årtionden vuxit sig allt starkare. En stor del av dessa flöden hanteras inom de kommunaltekniska systemen. Kommuners avfallshantering är således av stor betydelse för kretsloppssamhällets måluppfyllelse. LÄS MER