Sökning: "vad är kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden vad är kroppsideal.

 1. 1. En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Aisha Faiqi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. LÄS MER

 2. 2. Transparent Maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jesper Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :transsexualism; hegemonisk maskulinitet; maskulinitet; genus; rollskapande; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studeras hur sex transsexuella män skapar och framställer sin maskulinitet på Youtube. Youtube har kommit att bli en plattform som används av många transsexuella personer. LÄS MER

 3. 3. UNGA VUXNAS PERSPEKTIV PÅ PSYKISK OHÄLSA : En kvalitativ studie om unga vuxnas kunskaper om psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Lundin-Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Folkhälsa; Fysisk aktivitet; Health literacy; Kvalitativa intervjuer; Psykisk ohälsa; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som orsakar nedsatt välbefinnande och försämrad livskvalité. Vanliga tillstånd av psykisk ohälsa är depressioner och ångestsyndrom. Unga vuxna är en utsatt grupp där den psykiska ohälsan fortsätter att breda ut sig hos. LÄS MER

 4. 4. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER

 5. 5. Kroppsideal & sociala medier : En kvalitativ studie av unga kvinnors möte med kroppsideal på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :social media; body image; body ideal; young women; sociala medier; kroppsuppfattning; kroppsideal; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Idag är sociala medier en stor del av vår vardag och undersökningar visar att unga kvinnor utgör den största gruppen av användare. Det är även de som i störst utsträckning känner stress över det egna utseendet och kroppen. LÄS MER