Sökning: "vad är kulturella behov"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden vad är kulturella behov.

 1. 1. MATEMATIKUNDERVISNING – FRÅN RESULTAT TILL PROCESS En aktionsforkningsstudie kring samverkan i ett höskolepedagogiskt utvecklingsprojekt i lärarutbildning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Knutsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Kollegial samverkan; högskolepedagogik; utvecklingsprojekt; professionella lärandegemenskaper; dialog; kritisk reflektion; aktionsforskning; self-study research; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte:Aktionsforskningsstudiens syfte är att följa ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt och bidra med en bättre förståelse för vad som möjliggör och begränsar utvecklingen av vårt samarbete som lärarutbildare under projektets gång.Teori:Aktionsforskning används som ansats och metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. “Man är man och kvinna är kvinna”. : En fallstudie om Top-down State feminism och genusnormer i Tunisien.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Yasmine Naila Skhiri; [2020]
  Nyckelord :State feminism; top-down; genusnormer; jämställdhet.;

  Sammanfattning : In comparison with other Muslim Arabic countries, Tunisia have attained a unique and successful progress when it comes to women’s rights and gender equality. According to researchers, the progress of women’s rights in Tunisia is due to a policy of top down State feminism that the country has adapted since the independence from the French colonialism 1956. LÄS MER

 3. 3. Den moraliska ledaren : En studie om kulturella föreställningar om ledarskap som de framträder i självhjälpslitteratur för ledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :kajsa westberg; Malva Kempe; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; ledare; självhjälpslitteratur; populärkultur; auktoritet; idealtyp; ideal ledare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker en kulturell föreställning om vad som kännetecknar en bra ledare, såsom den kommer i uttryck i självhjälpslitteratur för ledare. Självhjälpslitteratur för ledare indikerar vilken funktion ledarskap har i den samtida kulturen samt hur de framställs som goda ledare. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända och Ensamkommande elever : En studie om nyanlända och ensamkommande elevers upplevelser av språkmiljöns och motivationens påverkan på språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Bero Safari; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande elever; nyanlända elever; språkinlärning; språkmiljö; motivation; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka nyanlända och ensamkommande elevers upplevelser av hur deras språkinlärning av svenska påverkas av olika faktorer såsom språkmiljö och motivation. Semistrukturerade intervjuer har använts som metod. LÄS MER

 5. 5. Valet: Tillväxt eller anpassning? : En jämförande studie i hur sex kommuner arbetar med översiktlig planering utifrån befolkningsförändringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marika Svensson; Johan Skommargård; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; anpassning; översiktsplan; kommuner; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Befolkningsförändringar har alltid förekommit och fortsätter att förekomma runt om i detta avlånga land. Strömningar av invånare sker idag till områden som har stora möjligheter, som arbetstillfällen, utbildningar och kulturella utbud. LÄS MER