Sökning: "vad är kulturmöten"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden vad är kulturmöten.

 1. 1. De bortglömda urfolken : En kritisk diskursanalys om samernas och den nordamerikanska ursprungsbefolkningens framställning i svenska historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :samer; indianer; nordamerikanska ursprungsbefolkningen; läroboksgranskning; kritisk diskursanlays; Homi Bhabha; vi och dem ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samerna respektive den nordamerikanska ursprungsbefolkningen framställs i samtida historieläroböcker för gymnasiets senare historiekurser. Det som undersökts är hur de två ursprungsfolkens historia och kulturmöten framställs i relation till vad som står i Gy11:s läroplan. LÄS MER

 2. 2. En god föräldraförmåga - enligt vem? : En kvalitativ intervjustudie om kulturella skillnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Hanna Eriksson; Alina Forsell; [2020]
  Nyckelord :culture; social work; cultural meetings; parenthood; assessment; kultur; socialt arbete; kulturmöten; föräldraskap; bedömning;

  Sammanfattning : Begreppet kultur är komplext och innefattar många aspekter. Möten mellan kulturer sker inom många delar av samhället, däribland hos socialtjänsten, och påverkar relationer mellan människor. Socialtjänsten ska i sitt arbete verka för goda uppväxtvillkor för barn samt göra sina bedömningar på ett jämlikt sätt. LÄS MER

 3. 3. Interkulturell studie- och yrkesvägledning - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser i kulturmöten med Sfi-elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Alfredsson; Maryam Zare; [2020]
  Nyckelord :Sfi-elev; studie- och yrkesvägledare; Kulturmöte; Interkulturell; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av extrema händelser i världen sker det en allt större migration både i Sverige och i andra länder. Att få människor att integrera sig i samhällets utbildning- och arbetsmarknad och i det sociala livet är aktuella diskussioner i politiska, såväl som i sociala och ekonomiska sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Kulturkrock i Övärldens farvatten : En analys av orientalistiska föreställningar i fantasylitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Kron; [2020]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Postkolonialism; Orientalism; Fantasylitteratur; Ursula K. Le Guin; Övärlden;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur olika grupper framställs och förhåller sig till varandra vid kulturmöten på grundval av deras etnicitet i en skönlitterär fantasyserie och hur detta kan bidra till att upprätthålla eller problematisera koloniala maktrelationer som den västerländska kulturella normen. I denna studie analyseras fantasybokserien The Earthsea Cycle och de grupper som befolkar dess fiktiva värld: det hardiska och det kargiska folket. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten med musik som kraftkälla. Intervjustudie med fokus på äldre personers existentiella hälsa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merita Neziraj; Åsa Nilsson; [2019-12-17]
  Nyckelord :Äldre; hälsa; existentiell hälsa; musik; kulturmöte; välbefinnande; särskilt boende;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the importance of a culture meeting with live music for the elderly in nursing homes. A further aim is to investigate the importance of a live culture meeting with music in a spiritually/mentally way considering meaning in life, loneliness, thoughts involving death and dying and the importance for perceived health, quality of life and well-being for the elderly living in nursing homes, close relatives and care professionals. LÄS MER