Sökning: "vad är kulturturism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är kulturturism.

 1. 1. Kulturturism i Helsingborgs kommun : En studie hur Helsingborg inkluderar kultur i sin totala turism

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Persson; Kyle Doan; [2017]
  Nyckelord :Cultural attractions; Kärnan; Helsingborg; Cultural Tourism; Tourist destination; Kulturella sevärdheter; Kärnan; Helsingborgs stad; Kulturturism; Turistdestination;

  Sammanfattning : In this essay, we focus on how Helsingborg uses its cultural part of the total tourism. Are there any sights or attractions that have something extra that makes a tourist wants to go to Helsingborg and visit them, and what's the traction forces that are behing? For a municipality, in our case Helsingborg will be able to attract tourists and visitors must be able to market themselves in a good way so the tourists know about what the municipality has to offer. LÄS MER

 2. 2. Kyrkobyggnader som kulturturistisk produkt : en studie om kyrkans syn på sina byggnader och hur dessa kan nyttjas i turistsammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Företagsekonomi; Högskolan på Gotland/Avdelningen för Företagsekonomi

  Författare :Olivia Boczar; Jenny Hallin; [2009]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; kyrkobyggnader; kulturarvstillgångar; kulturarvsprodukt; kultur- och turistattraktion;

  Sammanfattning : Kultur och kulturarvsplatser har blivit en viktig resurs för turistnäringen och alltfler områden utnyttjar möjligheterna till att stärka turismen genom att skapa upplevelser, sysselsättning och intäkter med kulturarvet som grund. Kulturturism är en växande marknad inom turistnäringen, detta innebär att fler turister väljer att resa till världsarvstäder för att besöka kulturella platser och historiska attraktioner. LÄS MER

 3. 3. Den bohuslänska stenhuggarepoken : Kulturarv som turism

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Kenny Svidén; [2008]
  Nyckelord :Destinationsutveckling; Kulturturism; Stenhuggarepoken; Kulturarv; Industriminnen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva hur stenhuggarepoken i Norra Bohuslän skulle kunna utgöra bas i en paketlösning för turism, dvs. upplevelser att besöka olika platser där industrin fanns i kombination med att få hjälp med transporter, övernattningar, lokal mat etc. LÄS MER

 4. 4. Kulturturism och bildning : en studie av resandets innebördför fem kulturturisters lärande och utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anders Olsson; [2003]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kunskap har fått en ökad betydelse för människans fritid. Trenden har därför gått från en utpräglad rekreationsturism till en så kallad kulturturism där fler och fler turister söker något som uppfyller deras önskan om att lära sig något. Kulturturism har av många forskare förknippats med kunskap, lärande och bildning. LÄS MER