Sökning: "vad är kundorder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad är kundorder.

 1. 1. Profillagerhantering med lagerhiss: en studie för att skapa ett användarvänligt lager på MaxiDoor AB : Profile storage management with a vertical storage lift:  a study to create a user-friendly storage at MaxiDoor AB

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :David Björtoft; Adam Eneqvist; [2020]
  Nyckelord :Profile storage; Storage management; vertical storage lift; buffer; user-friendly storage; Profillager; lagerhantering; lagerhiss; buffert; användarvänligt lager;

  Sammanfattning : MaxiDoor AB konstruerar och tillverkar ståldörrar och stålpartier efter specifika kundorder och är specialist på lösningar där hög säkerhet efterfrågas. Företaget ämnar expandera under kommande år och har sjösatt en investeringsplan för att göra verksamheten anpassad för en högre omsättning. LÄS MER

 2. 2. Resursplanering : Visualisering av resursplanering för tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rosendahl Josefin; [2019]
  Nyckelord :Högskoleingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Schemaläggning av produktion; Produktionsplanering; Resurser; Resursplanering; Tillverkning; Montering; Arbetsbelastning; Kapacitet; Affärssystem; Lager; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering. LÄS MER

 3. 3. Brister och åtgärder i en distributionscentrals produktionsprocess : En fallstudie på Staples AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melita Gredelj; Emine Sadikaj; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Warehouse; Automated Warehouse; Manual Warehouse; Picking Process; Picking; WMS; Manual Shortcomings; Automated Shortcomings; Logistik; Lager; Automatiserat lager; Manuellt lager; Plockprocessen; Plockning; WMS; Manuella brister; Automatiserade brister;

  Sammanfattning : Titel: Brister och åtgärder i produktionsprocessen i en distributionscentral - En fallstudie på Staples AB i Växjö Författare: Melita Gredelj & Emine Sadikaj Handledare: Hana Hulthén Examinator: Peter Berling Bakgrund: Den mest tids- och arbetskraftintensiva processen i lagret är plockprocessen, vilket omfattar hämtning av objekt från lagerplatser för att uppfylla kundorder. Plockprocessen står även för en stor del av lagrets kostnader och det är därför viktig att undersöka den för att öka effektiviteten i organisationen. LÄS MER

 4. 4. Effektiviserad inlagring för ökat kapacitetsutnyttjande : En fallstudie vid Piteå Hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Brunström; [2019]
  Nyckelord :Lager; Lagerlayout; Lagringsprinciper; Materialhantering;

  Sammanfattning : Under första kvartalet 2018 ökade industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppgång med 3,5 volymprocent. Statistik gällande pappersindustrin visar också en tydlig produktionsökning under 2018. Den ökade lagervolymen kan därför förklaras av en ökad efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av plockprocess : En fallstudie på Bilvårdsgrossisten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Rosvall; Viktor Lindestam; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; automation; order picking process; implementationen; flaws; criterias; requirements; Digitalisering; automatisering; plockprocess; implementering; brister; kriterier; krav;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Richards (2014) har digitalisering förvandlat plockprocessen och förbättrat noggrannhet och produktivitet signifikant. Bilvårdsgrossisten upplever att deras plockprocess fungerar relativt bra men att det finns vissa brister som kan lösas av digitalisering. LÄS MER