Sökning: "vad är kunskap bild"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade orden vad är kunskap bild.

 1. 1. Att arbeta med nätverksplaceringar : En kvalitativ studie om socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Helena Åkerlund; Sanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Kin placement; social worker; children; network; social work; Nätverksplacering; socialsekreterare; barn; nätverk; socialt arbete;

  Sammanfattning : Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. LÄS MER

 2. 2. Lågaffektivt bemötande - professionellas upplevelse av det lågaffektiva bemötandet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Joel Geneback; [2020]
  Nyckelord :Affekt; Autism; Bemötande; Demens; lågaffektiv; uppfattning;

  Sammanfattning : Lågaffektivt bemötande (LAB) används inom socialt arbete vid flera olika typer av verksamheter. LAB har främst formats inom en svensk kontext utav psykologen Bo Hejlskov Elvén, han har med hjälp av internationell forskning samt egna erfarenheter format vad som blivit LAB och nu används på allt ifrån skolor till demensboenden. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 4. 4. Hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan med inriktning ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program : pedagogers erfarenheter och uppfattningar

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jessica Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Bakning; grundsärskola; gymnasiesärskola; hem- och konsumentkunskap; matlagning; recept;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur sex pedagoger beskriver sina erfarenheter och uppfattningar om vad som kännetecknar hem- och konsumentkunskapsundervisningen på grundsärskolan med inriktning ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program. Studien tar sin utgångspunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Ludvigsson; Kristina Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Differentiering; Förhållningssätt; Inkludering; Lektionsdesign;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ludvigsson, Evelina och Tillenius, Kristina (2020). Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla? Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER