Sökning: "vad är lärande för dig"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden vad är lärande för dig.

 1. 1. En särskilt yrkesskicklig lärare? En diskursanalytisk studie av förstelärares gränsarbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Salomonsson; [2019]
  Nyckelord :Förstelärare; Boundary work theory; Discourse Analysis; Career pathways;

  Sammanfattning : När förstelärarreformen sjösattes 2013 förändrades scenen för de svenska lärarna. Flera decenniers jämlikhetssträvanden bröts genom att en ny titel, förstelärare, introducerades som en möjlig karriärväg för ”särskilt yrkesskickliga lärare”. LÄS MER

 2. 2. Säg det, lär dig och utvecklas på ditt språk! : En studie om begreppet transspråkande och dess möjligheter och svårigheter ur ett lärarperspekitv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annie Lundin; [2019]
  Nyckelord :translanguaging; flerspråkighet; transspråkande; läranderesurser;

  Sammanfattning : I dagens skola talas det över 150 olika språk och att vara flerspråkig ses idag som mer vanligt än att enbart vara enspråkig. Med utgångspunkt i detta menar Garcia (2009) att elevernas språk bör användas som läranderesurser i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Sätt på dig dina matematiska glasögon : En studie om hur förskollärare arbetar med olika aspekter av matematik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Ekholm; Ida Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; matematik; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Förskolan är en grund för att barn ska få utmanas och utvecklas inom matematik. Det är iförskolan som barn först kan stöta på vad matematik innebär och får en utvecklad förståelse för hur matematik fungerar. Förskollärare ska synliggöra matematiken för barn genom att ta vara på varje tillfälle. LÄS MER

 4. 4. "Dom här mötena liknar inga andra (.) det kan du lugnt ge dig på" : En samtalsanalys av arbetsmötets institutionella samtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Glad; Anna Karin Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmöte; samtalsanalys; gruppteori; etnometodologi; Goffman; institutionella samtal;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om arbetsmöten mellan kollegor där problemlösning är centralt. Genom detaljerade samtalsanalyser beskrivs samtalets organisering som framgår i samtalens samtalsfaser. Studien har en etnometodologisk ansats för att genomföra en samtalsanalys. LÄS MER

 5. 5. Self-efficacy för läsförståelse - tilltron till förmågan att klara uppgiften du har framför dig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Björn Folkers; [2018]
  Nyckelord :Anpassning; Läsförståelse; Organisation; Personliga processer; Self-efficacy;

  Sammanfattning : Sammanfattning Folkers, Björn (2018). Self-efficacy för läsförståelse - tilltron till förmågan att klara uppgiften du har framför dig. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER