Sökning: "vad är lean production"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden vad är lean production.

 1. 1. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
  Nyckelord :Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

  Sammanfattning : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. LÄS MER

 2. 2. Vilka metoder och mätetal som företag använder sig av för att utveckla sin befintliga resurseffektivitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Victor Fredstrand; Yacoub Hanna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en följd till den högteknologiska utvecklingen runt omkring i världen möter tillverkande företag i Sverige stora utmaningar för att kunna följa med denna utveckling, och konkurrera med andra. Att uppnå en genomgående resurseffektivitet inom produktionen är en av de största utmaningarna som företag strävar efter att åstadkomma. LÄS MER

 3. 3. Layoutförändring baserat på Lean

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Diar Balata; Laith Butty; [2019]
  Nyckelord :Lean; Workshop layout; MONA; Line; Mapping; Lean; Verkstadslayout; MONA; Line; Kartläggning;

  Sammanfattning : Verkstadsindustrin är en bransch i ständig utveckling. Utvecklingen har gjort så att många företag blivit tvungna att tillämpa olika filosofier och principer för att kunna hänga med sina konkurrenter. En av dessa filosofier är Lean Production. Scania är ett av de företag som tidigt bestämde sig för att tillämpa Lean. LÄS MER

 4. 4. STUDY OF A LEAN MANUFACTURING LABORATORY: IMPROVEMENTS TOWARDS AUTOMATION

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :José Manuel Herrero Cuesta; Bernat Molina Gil; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The intention of the Master thesis is to suggest and provide a comprehensive picture of the improvements of a lean manufacturing laboratory installed in Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) previously located in Atlas Copco’s facilities. This study is initiated with a solid literature review about learning factories, lean philosophy and automated manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan inom bygglogistik : Studie av TMS på Cramo

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mustafa Jaralla; Malek Saliba; [2019]
  Nyckelord :TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst; TMS: Transport managementsystem JIT: Just in time Lean construction Leverans precision Bygglogistik Tilläggstjänst;

  Sammanfattning : I delar av byggbranschen finns idag ett gemensamt problem som kan beskrivas med termen dålig framförhållning. Detta försvårar möjligheten att se bygglogistiken i ett helhetsperspektiv, både för leverantören och entreprenören, men tyvärr även för övriga aktörer inblandade i byggproduktionsprojekt. LÄS MER