Sökning: "vad är levnadsmiljö"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad är levnadsmiljö.

 1. 1. Sandbås för mjölkkor i Sverige : vilka är böndernas erfarenheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marie Arvidsson; Stefan Åkerlund; [2017]
  Nyckelord :sandbås; liggbås; strömedel; sand; gödsel; mjölkkor; kokomfort; djurhälsa;

  Sammanfattning : Lantbrukarna strävar efter att förbättra mjölkkornas levnadsmiljö i Sverige och i världen. Detta för att optimera kornas hälsa, produktion och överlevnad. Sand är ett mjukt underlag som formar sig efter kons kropp och skapar en god komfort för kon. LÄS MER

 2. 2. 3D-modeller i medborgardialogen : en undersökning av interaktiv 3D i Stockholms läns stadsplanering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Robin Gelinder; [2016]
  Nyckelord :3D-modell; 3D; interaktiva; medborgardialogen; samråd;

  Sammanfattning : Dialog med medborgarna är essentiellt i samhällsplaneringen för att skapa en god grund för beslutstagande som i slutändan leder fram till goda levnadsmiljöer. Ett sätt att initiera dialoger är att använda 3D-modeller. 3D-modeller används idag internt av kommuner i projekt av alla storlekar. LÄS MER

 3. 3. Group Homes - different players, common perspectives

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :ANDERS LJUNGNÉ; [2012]
  Nyckelord :LSS; group homes; community buildings; disabled; real estate; municipality; LSS;  gruppbostäder;  samhällsfastigheter;  funktionshindrade;  kommuner  ;

  Sammanfattning : This  report  presents  the  results  of  a  thesis  where  care  residents  are  studied.  The  aim  of  the  study  was  to  identify   how   different   Swedish   municipalities   are   working   with   this   type   of   housing   from   The   Swedish  Act   (1993:387)   concerning   Support   and   Service   for   Persons   with   Certain   Functional   Impairments   (LSS)  was  introduced  1994. LÄS MER

 4. 4. Brachiopod faunal dynamics during the Silurian Ireviken Event, Gotland, Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Åsa Erlfeldt; [2006]
  Nyckelord :Ireviken Event; brachiopods; Lilliput; Silurian; Gotland; Lower Visby Formation; Upper Visby Formation; brachiopoder; Silur; Undre Visbyformationen; Övre Visbyformationen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The brachiopod fauna from parts of the Lower and Upper Visby formations on Gotland has been investigated through a combined outcrop and literature study. The strata of these formations were formed during the Ireviken Event, one of the severest identified oceanic events on Gotland, with diversity changes and extinctions among several groups of marine taxa. LÄS MER

 5. 5. The Late Silurian Lau Event and brachiopods from Gotland, Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lena Gustavsson; [2005]
  Nyckelord :geography; geology; Late Silurian; Lau Event; brachiopods; Gotland; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The impact of the Ludfordian Lau Primo-Secundo Event on brachiopods from Gotland has been investigated. About 12 000 individuals were identified from five samples. The results are supplemented by an extensive literature study. On Gotland, the Lau Event spans the Botvide Mbr (uppermost När Fm, upper Hemse Group) and the Eke Fm. LÄS MER