Sökning: "vad är linjechefer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad är linjechefer.

 1. 1. Det omorganiserade personalarbetet : Linjechefernas uppfattning av en centraliserad HR-funktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Hellström; Frida Wiklund; [2019]
  Nyckelord :HR transformation; Shared services; reorganization; line managers; HR function; HR center; HR-transformation; Shared services; omorganisering; linjechefer; HR-funktion; HR-center;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samt analysera hur linjechefer uppfattar en centraliserad HR-funktion, då tidigare forskning påvisar att en HR-transformation kan innebära utmaningar. Det har tidigare konstaterats att samspelet mellan linjechefer och HR-funktionen påverkas av omorganiseringen och aktörerna måste inta nya roller samt förvärva nya kunskaper. LÄS MER

 2. 2. “Det här är en sådan prekär situation, så här fick vi mycket stöttning av HR” : En studie av samspelet mellan HR-medarbetare och linjechefer vid avveckling och verksamhetsflytt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dan Svensson; Jesper Byhlin; [2016]
  Nyckelord :HR; linjechef; verksamhetsflytt; Goffman; HR-transformation;

  Sammanfattning : Omvärlden befinner sig i ständig förändring vilket sätter krav på företag att anpassa sig. Flera företag har på senare år börjat lägga över mer av personalansvaret på linjechefer för att på så vis ge HR-medarbetare möjlighet att arbeta med strategiska frågor och därmed effektivisera personalarbetet. LÄS MER

 3. 3. Första linjechefers förutsättningar för att uppnå ett hållbart arbete : En kvalitativ studie inom kommunal äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elisabeth Persson; Emilia Berup; [2016]
  Nyckelord :Social work; Elderly care; First line manager; Conditions; Sustainable work; Socialt arbete; Äldreomsorgen; Första linjechef; Förutsättningar; Hållbart arbete;

  Sammanfattning : Working as first line manager in elderly care means to meet business needs and at the same time relate to the political guidelines and decisions available. In order to perform their daily work and at the same time feel good working conditions requires that managers are given the right conditions. LÄS MER

 4. 4. Tillit i ledarskap : En studie om förutsättningar för tillit i en agil teambaserad organisation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

  Författare :Samka Nyberg; [2014]
  Nyckelord :Tillit; Ledarskap; Teambaserad organisation; Agil;

  Sammanfattning : Dynamiskt, flexibelt och snabbföränderligt, så framställs dagens samhälle och arbetsliv. Det är något som organisationer och företag måste kunna möta. Ett sätt att effektivt hantera snabba förändringar är enligt moderna teorier att organisera sig som team, där teamen strävar efter att vara självstyrande. LÄS MER

 5. 5. Balans mellan arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Sanna Hagelin; Evelina Carlsson; [2011-07-20]
  Nyckelord :Balans mellan arbete och privatliv; personalvetenskap; Linjechefer; Human Resources;

  Sammanfattning : Balans mellan arbete och privatliv är en viktig och aktuell fråga både idag och i framtiden. I organisationerna ses balans mest som en hälsofråga och någonting som framförallt är aktuellt för chefer med barn eller sjuka föräldrar. LÄS MER