Sökning: "vad är livsfilosofi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är livsfilosofi.

  1. 1. En studie i livsfilosofi : en jämförelse mellan Arne Næss och Viktor E. Frankls livsfilosofier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Susanne Jonsson; [2003]
    Nyckelord :meningsfrågor; livsfiolosofi; ekosofi; logoterapi; noogen neuros; Arne Næss; Viktor E. Frankl;

    Sammanfattning : Syftet med min uppsats har varit att jämföra Arne Næss livsfilosofi med Viktor E. Frankls syn på livet. Jag ville ta reda på vad de grundar sin positiva livsfilosofi på, samt undersöka vilka skillnader det finns i deras sätt att lägga den grunden på. LÄS MER