Sökning: "vad är livsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden vad är livsmiljö.

 1. 1. Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Artifical Intelligence; discourses; framing; metaphors; discourse analysis; Artificiell intelligens; diskurser; framing; metaforer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. LÄS MER

 2. 2. Historisk hävdtidpunkt i landskapets gräsmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Swedish Biodiversity Centre

  Författare :Marta Åkesson; [2020]
  Nyckelord :gullviva; hävdtidpunkt; historisk markanvändning; gräsmarker; biologisk mångfald; bete; ängar; storskifteskartor;

  Sammanfattning : Denna studie i biologi berör gräsmarkernas historiska hävdtidpunkt och dess betydelse för den viktiga biologiska mångfalden. Under det senaste århundradet har många av de artrika och hävdade gräsmarkerna i Sverige försvunnit till följd av den intensifiering av jordbruket som skett. LÄS MER

 3. 3. Arkitekturpolicy i Markaryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ella Rydmark; [2020]
  Nyckelord :arkitekturpolicy; gestaltad livsmiljö; arkitekturprogram; arkitekturpolitik; arkitektur; styrdokument; Markaryds kommun; architectural policy; design policy; architecture; Markaryd municipality; regulatory documents;

  Sammanfattning : Det här arbetet beskriver, diskuterar och presenterar framtagandet av en arkitekturpolicy i Markaryds kommun. Syftet med arbetet är att skapa en bra och lättanvänd arkitekturpolicy för Markaryds kommun med frågeställningarna: Hur ser en bra arkitekturpolicy ut? Varför ser slutresultatet av Markaryds arkitekturpolicy ut som den gör? Markaryds kommun är en liten kommun med strax över 10 000 invånare och har utmaningar i sitt arbete med arkitekturfrågor som många små kommuner kämpar med. LÄS MER

 4. 4. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
  Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER

 5. 5. Konstens avtryck i stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Olof Lindén; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Konst; Stadsutveckling; Public Domain;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att förtydliga konstens närvaro i planeringen av den byggda miljön och hur samspelet har blivit viktigare i stadsutvecklingsprocesser och hur det kan påverka människors involvering och engagemang. Hur ser läget ut i dagens planerings- och stadsbyggnadsprocesser där konsten har varit involverad i utformningen av stadsrum och offentliga miljöer? Teorireflektioner görs utifrån litteratur som uppmärksammar hur stadsutvecklingsprocesser sett ut och resultaten de lett till, historiskt sett. LÄS MER