Sökning: "vad är livsvillkor"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden vad är livsvillkor.

 1. 1. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Beatrice Axelsson Forsberg; Johanna Hallgren; [2019]
  Nyckelord :palliativ vård; upplevelser; delaktighet; närstående; hemmet; närståendeperspektiv; vårdgivare;

  Sammanfattning : När en patient vårdas palliativt i hemmet är det inte enbart patientens upplevelse som är betydande utan också närståendes. Palliativ vård innebär att bot inte längre finns att tillgå utan vården går ut på att lindra. LÄS MER

 3. 3. Motivation och värdeskapande : Från en ideell organisation och ut till skolbänken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Schokri Musa; [2019]
  Nyckelord :Charity work; motivation; driving forces; aims; sustainable development; Ideellt arbete; motivation; drivkrafter; mål; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the driving forces within the non-profit organization, Läxhjälpen. This study will limit itself to examining the non-profit organization Läxhjälpen which provides homework assistance throughout the country with its seat located in Stockholm - Sweden. LÄS MER

 4. 4. Till ett bättre liv genom erkännande : En Kvalitativ studie om före detta kriminellas väg till förbättrade livsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Simon Semaan; Valentino Petkov; [2019]
  Nyckelord :Living conditions; Krami; Former criminal; Self-change; Livsvillkor; Krami; Före detta kriminella; Självförändring;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras vilka förändringar och effekter Krami bidrar med och om detta resulterar i att förbättra livsvillkoren för före detta kriminella personer som deltar i Krami. Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen och syftar till att etablera tidigare dömda personer på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER