Sökning: "vad är makronivå"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden vad är makronivå.

 1. 1. "Aten just nu, är helvetet på jorden" : Resiliens - viktig faktor i det sociala arbetet med flyktingar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sofia Grenevall; Beatrice Harknäs Smedman; [2019]
  Nyckelord :Resilience; Ecological system theory; Social workers; Refugees and social work; Resiliens; Ekologisk systemteori; Socialarbetare; Arbete med flyktingar;

  Sammanfattning : I arbete med flyktingar är resiliens en viktig faktor för att bli hållbar i en extremt pressad situation i socialt arbete. I denna fallstudie kom vi fram till vilka faktorer inom individ- organisation- och på samhällsnivå, det vill säga på mikro-, meso- och makronivå, som påverkade socialarbetarens resiliens i arbetet med flyktingar i Grekland. LÄS MER

 2. 2. Hur mycket får man digitalisera och när går kvalitén isär? : En kvalitativ studie om pedagogisk digital kompetens som resurs för e-lärande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :makronivå; mesonivå; mikronivå; onlineutbildning och pedagogisk digital kompetens PDK ;

  Sammanfattning : Forskaren har undersökt vilken förståelse de verksamma utbildarna har för pedagogisk digital kompetens, utifrån tre nivåer, mikro-, meso-, samt makronivå. Studien har även gett förslag på hur de verksamma utbildarna kan arbeta för att främja pedagogisk digital kompetens (PDK) ytterligare. LÄS MER

 3. 3. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Barnen tävlar för fullt - Föräldraupplevelser av den tabellfria barnfotbollen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Löf; [2018]
  Nyckelord :barnfotboll; föräldraupplevelser; matchklimat; tävlingsstruktur;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att förstå det tävlingsklimat som upplevs av föräldrar inom barnfotbollen i sydvästra Skåne i förhållande till Svenska Fotbollförbundets intentioner med de tävlingsstrukturella förändringar de genomfört. Svenska Fotbollförbundet tog inför säsongen 2017 bort serietabeller för barn upp till och med 12 år i syfte att göra barnfotbollen mer anpassad efter barnen. LÄS MER

 5. 5. Kampen om skyarna : -En studie om motivering kring planerade höghus i Stockholm och Göteborg

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Rigi; [2018]
  Nyckelord :skyskrapor; höghus; nyliberal planering;

  Sammanfattning : Studien behandlar planerade byggandet av höga hus i Stockholm och Göteborg. Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring vad som motiverar Sveriges två största städer att vilja bygga högt. LÄS MER