Sökning: "vad är metavärde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad är metavärde.

  1. 1. Betalar du för en tygbit eller en känsla? : vad är det konsumenter eftersträvar vid köp av kläder?

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Felix Jansson; Johanna Norin; Carolina Lahte; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I det samhälle som vi lever i idag, konsumerar vi inte enbart för att tillfredställa det grundläggande behov som alla människor har; värme, mat, vatten. Konsumtionen har idag övergått från att vara något nödvändigt till att bli en form av fritidssysselsättning, intresse, en form av njutning. LÄS MER