Sökning: "vad är metod kritik"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden vad är metod kritik.

 1. 1. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med oberoendet? : En kvalitativ studie om revisorers framtidstro efter införandet av nya oberoenderegler.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Järphed; Joel Åsenlöv; [2019]
  Nyckelord :Revision; Oberoende; Kvalitet; Affärsrelationer; Transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Inledning: Genom åren har flertalet företagsskandaler uppdagats och revisionsbyråer har fått utstå kritik för att inte fel upptäckts eller misstänksamheter ifrågasatts. Nyligen presenterade EU ett revisionspaket innehållandes nya regler om oberoende, såsom byrårotation gällande företag av allmänt intresse. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens i förskolan : En intervjustudie om vad fyra förskollärare beskriver som viktigt i arbetet med digital kompetens i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Milla Frid; [2019]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur fyra förskollärare talar om och beskriver sitt arbete med att utveckla barns digitala kompetens i förskolan. Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares synsätt och erfarenheter av digital kompetens i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Patient eller konsument? - Ansvarsutkrävande vid felaktiga skönhetsingrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Dorotea Svensson; [2019]
  Nyckelord :private law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cosmetic procedures can lead to injuries or dissatisfaction with the cosmetic result. For a long time, people have criticized the beauty industry in Sweden for lacking customized and clear regulation. LÄS MER

 5. 5. Att våga smaka på språket : En kvalitativ intervjustudie om barns språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Lindblom; Lina Strannefors; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; kommunikation; förskollärare; sociokulturelt perspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Språket är en stor del av förskolan och skolans värld. Den lägger grund för den sociala utvecklingen men även för barns akademiska framgångar. Brister språkandet ger det i sin tur svårigheter att ta sig in i samhället. LÄS MER