Sökning: "vad är metodologi"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden vad är metodologi.

 1. 1. ATT VARA, ELLER ATT TILLFÄLLIGT VARA? – En kvalitativ studie om vad bemanningsanställd personal motiveras av i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rasmus Hallberg; Simon Svensson Lundsten; [2021]
  Nyckelord :Motivational factors; staffing; two-factor theory; motivation; goal theory.; Motivationsfaktorer; bemanningsanställda; tvåfaktorteori; motivation; målsättningsteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vår studie riktar sig mot den anställningsform som onekligen haft en inverkan på arbetsmarknaden det senaste decenniet och som inte visar något tecken på att stagnera i utbredning. Motivation som begrepp kan upplevas svårt att förstå men inre drivkraft har förmodligen varje individ erfarit vid något tillfälle i livet. LÄS MER

 2. 2. Kan vem som helst bli en bra behandlare? : En kvalitativ intervjustudie om hur behandlingspersonalen vid Statens institutionsstyrelse beskriver behandlingen.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Henrik Linden; Daniel Holm; [2021]
  Nyckelord :Behandling; Statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Ungdomar som är placerade på Statens Institutionsstyrelse tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det är därför av yttersta vikt att behandlingsarbetet på myndigheten präglas av professionalism och krav på god evidens gällande behandlingsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Additive   manufacturing   of   spare   parts   for   the  mining   industry  a   pilot   study   on   business   impact   from   an   aftermarket   perspective.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Kristian Vingerhagen; Julia Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :dditive manufacturing; spare parts; aftermarket; mining industry; design research methodology; dditiv tillverkning; reservdelar; eftermarknad; gruvindustri; designforsknings- metodologi;

  Sammanfattning : The   purpose   of   this   pilot   study   was   to   identify   and   evaluate   different   business   cases   for   Epiroc’s  Parts   &   Services   Division   (PSD)   regarding   the   use   of   additive   manufacturing   (AM),   also   known   as  3D   printing,   for   their   spare   parts   within   the   mining   industry.    This   study   presents   an   approach   for  how   spare   parts   promising   for   AM   can   be   identified   and   shows   the   difficulties   with   AM. LÄS MER

 4. 4. Låt staden utvecklas med mobilitetshubbar : Ett masterarbete om hur mobilitetshubbar kan lokaliseras och designas inom stadsplaneringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Rosenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många städer har byggts upp efter bilens framkomlighet, vilket bidragit till att de glesats ut och människor tvingats in i ett bilberoende. Samtidigt är det inte alla som har råd att äga en bil eller en cykel, vilket skapar sociala orättvisor i samhället då dessa människors rörlighet begränsas. LÄS MER

 5. 5. Särskilt begåvade elever Aktionsforskning på två grundskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Irene Jönsson; Marie Larsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Aktionsforskning; begåvning; högpresterande; särskilt begåvad; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna aktionsforskning var att öka kunskapen om särskilt begåvade elever hos oss som forskare och pedagogerna på två utvalda skolor. Att undersöka förkunskaper, göra fördjupning i litteratur och forskning, utbilda berörda pedagoger blev viktigt för att kartlägga det valda området. LÄS MER