Sökning: "vad är migration"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden vad är migration.

 1. 1. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Där drömmar möter marknaden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Cecilia Lindholm; [2020]
  Nyckelord :rural development; place; knowledge; identity; entrepreneurship; migration.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den politiska idén och ambitionen om att få den svenska landsbygden att leva och växa, genom att hjälpa mindre företag där att utvecklas. Den politiska retoriken om svensk landsbygd, har under lång tid handlat om att få avfolkningen att avstanna och vända. LÄS MER

 3. 3. Long-term morphological evolution of Cua Lo inlet, Central Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Nikita Tegenfeldt; Orio Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inlet morphology; Sand spit; Water exchange; Numerical modelling; Cua Lo river mouth; Sediment transport; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cua Lo river mouth is a coastal inlet connected to an estuary at the central coast of Vietnam. The area is valuable for maritime trade, fishing industries, and tourism development. Natural disasters during the monsoon period are a problem, causing seasonal flooding. LÄS MER

 4. 4. En upprepande slump eller ett andrafierande mönster? - En undersökning om strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inom domstolsväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tanja Danilova; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; strukturell diskriminering; rasism; andrafiering; de andra ; negativ särbehandling; påföljdsbedömning; påföljdsval; straffmätning; diskurspsykologisk analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past decades, The Swedish National Council for Crime Prevention has conducted two studies showing that immigrants in Sweden and people with foreign backgrounds are overrepresented amongst crime suspects. As migration to Sweden increases these studies have received more attention. LÄS MER

 5. 5. Beviskravet ”sannolikt” och bevisvärdering i konversionsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Isacson; [2020]
  Nyckelord :Migrationsrätt; bevisvärdering; konversionsärenden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. LÄS MER