Sökning: "vad är mikroorganismer"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden vad är mikroorganismer.

 1. 1. Möjligheten att minska metallhalten i lakvatten med sulfatreducerande bakterier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Sofie Sunesson; [2020]
  Nyckelord :Metals; Landfill; Leachate; SRB; Precipitation; Sulfide; Applied microbiology; Teknisk mikrobiologi; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Anaerobic treatment of landfill leachate using sulphide precipitation was tested at pilot scale for the purpose of heavy metal removal. The emission of leachate is heavily regulated by Swedish authority and the overall concentrations of heavy metals is expected to rise as landfills contain less organic matter. LÄS MER

 2. 2. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 3. 3. Utredning av avloppsprocessers påverkan på recipientens mikrobiologiska status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Diana Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Microorganisms; wastewater; sand filter; disc filter; bathing water quality; Mikroorganismer; avloppsvatten; sandfilter; skivfilter; badvattenkvalité;

  Sammanfattning : Ett avloppsvatten innehåller olika föroreningar som påverkar recipientens vattenkvalitet. En förorening somreningsverken inte är optimerade för att reducera är mikroorganismer, som i recipienten påverkar bland annatbadvattenkvalitén. LÄS MER

 4. 4. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :metanogener; metan; våmflora; metanreducerande strategier; djurvälfärd;

  Sammanfattning : Allt fler blir medvetna om vikten av hållbar utveckling och klimatpåverkan. Metan, en potent växthusgas som bidrar till en ökad växthuseffekt är ofta i fokus. Inte sällan får idisslare bära den största skulden för det människoorsakade metanutsläppet. I idisslares våm finns nämligen mikroorganismer, metanogener, som bildar metan. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på mikroorganismer i grundvatten, Biostimulering med syreavgivande medel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martina Strömberg; [2018]
  Nyckelord :biostimulation; oxygen release compound; ORC; ORM; in situ; toluene; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It is common that oxygen is a limited factor in microbial decomposition of a substance. Biostimulation with oxygen release compound, increase dissolved oxygen in groundwater and stimulate natural decomposition of petroleum hydrocarbon. LÄS MER