Sökning: "vad är mps-system"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är mps-system.

 1. 1. Beläggning - Ett planeringssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingJTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mattias Carlson; Sofia Gynnerstedt; [2009]
  Nyckelord :beläggning; planering; mps system; kapacitet;

  Sammanfattning : Inriktningen på detta examensarbete är kapacitetsbeläggning och uppdragsgivaren är System Andersson som utvecklar, tillverkar och installerar verkstadssystem. Detta arbete är ett led i skapandet av förslag på verkstadssystem som är under utveckling och bakgrunden är att kraven från marknaden har ökat. LÄS MER

 2. 2. Processkartläggning och -förbättring på Linde Material Handling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion

  Författare :Henrik Jansson; Malin Sand; [2009]
  Nyckelord :Processkartläggning; processförbättring; effektivisering; leveranssäkerhet; ledtid; kapitalbindningskostnad;

  Sammanfattning : Linde Material Handling AB har på kort tid gått från att vara ett litet familjeföretag till att bli en av Sveriges största truckleverantörer. Orderingången har vuxit fort men stora delar av företaget har inte riktigt följt med i utvecklingen vilket har resulterat i att de idag har problem att hålla utlovade leveranstider och att leverera produkter av rätt kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Flödesanalys hos Anders Karhner AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Marcus Gustafsson; Robert Ferm; [2006]
  Nyckelord :Throughput time; process mapping; production layout; flow analysis; internal logistic; stock; Genomloppstid; processkartläggning; produktionslayout; flödesanalys; internlogistik; lager;

  Sammanfattning : Denna rapport har utförts hos Anders Krahner AB i Skillingaryd som ingår i koncernen Proton Group AB. År 2005 omsatte Proton Group 920 mkr med 730 anställda medan Anders Krahner omsatte 160 mkr med 90 anställda. Anders Krahners kunder finns främst inom fordonsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Birgersson; [2000]
  Nyckelord :MPS; materialbehovsplanering; kapacitetsbehovsplanering; plastindustri;

  Sammanfattning : Vilka funktionskrav ställs på MPS-system för plastindustrin? Vad är det för faktorer som medför att existerande standardiserade MPS-system inte kan användas inom processindustrin? Det är dessa frågeställningar ligger till grund för denna rapport. Rapporten inleds med en genomgång av hur kravspecifikationer bör utformas, vad material- och produktionsstyrning innebär samt en introduktion till process- och plastindustrin. LÄS MER